Tillbaka

EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Svebio har inte fått rubricerade förslag på remiss men vill gärna framföra synpunkter. Vi noterar att remissen inte gått till branschföreningarna för biodrivmedel men däremot till företrädare för elfordon, gas och vätgas.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Förslaget bör avvisas av den svenska regeringen eftersom det inte sätter klimatnytta i första rummet, eftersom det strider mot principen om teknikneutralitet och eftersom det innebär en centralstyrning som motverkar Sveriges framgångsrika strategi för ersättning av fossila drivmedel med förnybara biodrivmedel med höga klimatprestanda i kollektivtrafiken.
  • Förslaget gynnar ensidigt elfordon medan biodrivmedel däremot betraktas som icke-rena. Samtidigt betraktas fossil naturgas som ett godkänt alternativt bränsle.
  • Värderingen av klimatnytta måste grundas på principen ”well-to-wheel”, inte på utsläpp från avgasröret (”tail-pipe”). Valet av värderingsprincip innebär att man inte tar hänsyn till elfordons samlade klimatpåverkan, t ex utsläpp vid tillverkning av batterier och utsläpp i elproduktionen, medan biodrivmedel i praktiken jämställs med fossila drivmedel.

Vi använder oss av cookies.Läs mer