Tillbaka

En svensk Flygskatt (SOU 2016:83)

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått betänkandet på remiss, men önskar lämna synpunkter. Svebio arbetar för att främja ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Våra medlemmar är företag engagerade i hela försörjningskedjan för bioenergi. I vårt nätverk BioDriv finns cirka 130 personer och ett 50-tal företag verksamma med biodrivmedel, både råvaruproducenter, bränsleleverantörer och slutanvändare.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • En flygskatt är sannolikt inte det bästa medlet att reducera utsläppen från flyget.
  • Svebio föreslår istället att regeringen låter utreda ett kvotsystem för biodrivmedel för flyget, i första hand för svenskt inrikesflyg, men gärna ett kvotsystem i samverkan med de övriga nordiska länderna.
  • Genom att steg för steg bygga upp en regional marknad för bioflygbränsle kan man dels stimulera produktion av bioflygbränsle i de nordiska länderna, dels bli en förebild för en global övergång till förnybara flygbränslen. Priset på bioflygbränsle reduceras genom volymtillväxt.
  • Det finns tillräcklig potential för att producera bioflygbränsle för den inhemska svenska och för den regionala nordiska flygmarknaden, både för en introduktion på kort sikt och för en mer omfattande konvertering på medellång sikt.

Vi använder oss av cookies.Läs mer