Aktuella frågor

Så här tycker Svebio i några aktuella bioenergifrågor:

  • Finns det tillräckligt med biomassa för att klara både värme, el och transporter med biobränslen?
  • Finns det mark att odla biogrödor på utan att konkurrera med produktion av livsmedel?
  • Borde man inte förbjuda all förbränning – även av biobränslen?
  • Konkurrerar bioenergi med annan användning av virke från skogen?
  • Hotar uttaget av biobränslen den biologiska mångfalden?

Vi använder oss av cookies. Läs mer