Svebio verkar för optimala styrmedel i ett förnybart energisystem

Bioenergin är större än vattenkraften och kärnkraften tillsammans och drygt 32% av all energianvändning i Sverige kommer från bioenergi. Bioenergin har passerat oljan som största energikälla i vår energianvändning. Den största användningen är inom skogsindustrin, där man eldar restprodukter som bark, rötskadad ved och svartlut för att producera el, värme och framöver drivmedel. I mer än 70% av fjärrvärmen används bioenergi som därmed står för huvuddelen av uppvärmningen i de flesta städer och tätorter i landet. Också pelletseldning, biogas- och etanolanvändning ökar på sina respektive marknader.

100% förnybar energi senast år 2050?
Gustav Melin, VD på Svebio, berättar här om utmaningar, visioner och myter. 

Biobränsle från skogen

Tidningen Bioenergi har träffat tre entreprenörer i ett försommarvarmt Sörmland för att ta reda på hur rester från skogsavverkningar, samlas in, flisas och transporteras till värmeverk eller till en depå där bränslet lagras inför kommande vinter. 

Se filmen

PublikationerLista
  • Det finns 209 biokraftvärmeverk i drift och drygt 20 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2016. Det visar Bioenergis uppdaterade biokraftkarta som...

Svebio uppmärksammar