08 Februari 2017

Föreslå Häckner-pristagare!

Svebio delar varje år ut Häckners bioenergipris till en person som gjort stora insatser för att främja ökad användning av ekonomiskt lönsam och miljömässigt hållbar bioenergi. Det kan vara forskare, innovatörer, entreprenörer eller opinionsbildare.

Beslut om vem som ska få priset fattas av Svebios styrelse efter förslag från en kommitté. Även i år ber vi Svebios medlemmar och intressenter om förslag på pristagare. Kriterierna för val av pristagare hittar du här och här kan du läsa mer om tidigare stipendiater.

Förslag på namn med motivering kan skickas till info@svebio.se, senast den 1 mars.
Rubricera mailet: Förslag Häckner-pristagare.

Priset delas ut på Svebios Vårmöte med Årsmöte 5 april i Stockholm.