Tillbaka

Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 % under 2020

I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med sju procent det senaste året. Produktionskapaciteten för biodrivmedel i Norden ökar stadigt och allt fler anläggningar byggs och planeras de närmaste fem åren. Det visar tidningen Bioenergis karta Biodrivmedel i Norden.

pyrocell

Pyrocells biodrivmedelsfabrik anlände till Gävle hamn den 11 mars 2020. Måndag den 15 mars startade monteringen av den banbrytande fabriken som ska tillverka olja av sågspån.

Jämfört med kartläggningen för ett år sedan har produktionskapaciteten för anläggningar i drift ökat från 13,0 TWh till 13,8 TWh. Dessutom finns anläggningar med en kapacitet på 2,8 TWh under byggnad. Därutöver finns planer på utbyggnader och nya anläggningar med en kapacitet på 42,1 TWh biodrivmedel, totalt en kapacitet på 58,7 TWh fram till 2025. Den totala nettoproduktionen uppskattas bli drygt 10 TWh lägre eftersom en del anläggningar producerar råvara som sen slutförädlas av andra aktörer. I Sverige har produktionskapaciteten ökat 7 procent från 6,2 till 6,7 TWh när Sunpine i Piteå tog i drift sin utbyggnad 2020. Mellan 2025 till 2030 finns ytterligare planer för att öka produktionen av biodrivmedel av till exempel Preem.

Utöver produktionen av flytande biodrivmedel finns produktion av cirka 4,7 TWh biogas av fordonskvalitet. i Norden Också denna produktion ökar år för år. I Sverige startade flera nya biogasfabriker under 2020.

– Utbyggnadsplanerna visar att drivmedelsproducenterna räknar med att det finns tillgång på råvara i Norden och en optimism kring möjligheterna att snabbt öka produktionen. Många av planerna gäller drivmedel från skogsråvara och från olika typer av avfallsprodukter. Många olika produktionstekniker finns representerade. Det konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio. En slutsats är också att en betydande del av reduktionsplikten kan klaras med biodrivmedel från Norden, både för vägtrafik och för flyget.

Länk till Bioenergis karta ”Biodrivmedel i Norden”.


Ytterligare information:

  • Bioenergis chefredaktör Anders Haaker, anders.haaker@bioenergitidningen.se, 073-927 19 57
  • Svebios VD Gustav Melin, gustav.melin@svebio.se, 070-524 44 00
  • Svebios drivmedelsexpert Tomas Ekbom, tomas.ekbom@svebio.se, 070-276 15 78

Vi använder oss av cookies.Läs mer