Tillbaka

Miljöpartiets väljare från sämst till bäst kunskap om bioenergins roll

En ny undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av tidningen Bioenergi om bioenergins roll i Sveriges energisystem visar på en svagt ökande generell kunskapsnivå. Mest anmärkningsvärt med resultatet av årets undersökning är en radikal förbättring av kunskapsnivå bland sympatisörer till Miljöpartiet.

– Miljöpartiets väljare gått från att vara sämst till att vara de som har bäst kunskap om användningen av bioenergi, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

För fyra år sedan, 2012, trodde 79 procent av Miljöpartiets väljare att användningen av bioenergi var mindre än 20 procent. I dag tror 37 procent att bioenergin är mindre än 20 procent. Samtidigt har den andel miljöpartister som svarat mest rätt (26 – 40 procent) fördubblats från 15 till 30 procent. Även bland sympatisörer till Vänsterpartiet har kunskapsnivån förbättrats ordentligt.

Generellt är kunskapen om bioenergins roll låg, men långsamt ökande. Bioenergi står för 34 procent av Sveriges energianvändning. I snitt underskattar mer än hälften av de svarande, 52 procent, bioenergins roll, de tror att bioenergin står för mindre än 20 procent. Knappt en av fem, 17 procent, tror någorlunda rätt, att bioenergin står för 26 – 40 procent.

Läs mer:
Läs artikeln om undersökningen i Bioenergi nr 1-2016 på sidan 54.

Om undersökningen:
Frågan som TNS Sifo ställt till svenska folket lyder: ”Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv sopor, biogas, etanol med mera”. Det rätta svaret är 34 procent. Frågan ställdes den 18-21 januari 2016 till 1000 personer. TNS Sifo har ställt samma fråga en gång per år sedan 2010.

Mer information kontakta:
Anders Haaker, anders.haaker@bioenergitidningen.se, tel. 073-927 19 57

Vi använder oss av cookies. Läs mer