Tillbaka

Inte fel att använda stamved för energi

I Dagens Nyheters kritiska granskning av den svenska bioenergianvändningen påstås att man inte bör använda stamved för energiproduktion. Det är ett felaktigt synsätt. Man bör med miljö- och skogslagstiftning se till att lämna tillräcklig volym död ved i skogen och därefter låta marknaden bestämma hur den ved som inte behövs för biodiversiteten ska användas. Oberoende statistik från riksskogstaxeringen visar att mängden grov död ved har ökat i skogen under de senaste årtiondena.

Rötskadad ved

Rötskadad ved. Foto: Kjell Andersson

– All råvara från den svenska skogen, inklusive stamveden, är klimatvänlig genom att våra skogar binder mer koldioxid än som frigörs när produkter och bioenergi används. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

– Det finns stora volymer stamved som industrin inte efterfrågar. Det gäller både i Sverige och i våra grannländer, inte minst i de baltiska länderna. Det handlar både om klen ved från röjningar och gallringar och grövre ved som på olika sätt är skadad och inte kan användas av sågverk och massabruk. Exempel är rötskadat, vindskadat, brandskadat och insektsskadat virke. Det finns också trädslag som inte efterfrågas av industrin. Vi har eldat ved i alla tider och det kan vi fortsätta med, med gott samvete så länge vi planterar nytt och skogen växer.

– Det är utmärkt att denna ved kan användas som bränsle för att ersätta fossila bränslen. Det minskar utsläppen av fossil koldioxid och ger klimatnytta både på kort och lång sikt.

– Stamved har många fördelar som bränsle. Man kan lagra stamved i flera år och flisa upp bränslen när det bäst behövs, exempelvis när det blir extra kallt och värmebehovet är stort. Många värmeverk har därför energived i lager.

– Det finns förslag inom EU att införa restriktioner mot att använda stamved för energiproduktion. Vi anser att det skulle vara fel väg att gå. Det skulle innebära begränsningar på ett välfungerande fri marknad för virke och biobränslen, och inte ge någon miljö- eller klimatnytta. Vi prioriterar redan idag så att rätt kvalitet hamnar på rätt ställe eftersom skogens produkter är värda olika mycket beroende på vad man kan göra med dem, avslutar Gustav Melin.


För ytterligare information, kontakta Gustav Melin, VD i Svebio, tel 070-5244400 eller
Kjell Andersson, kommunikationschef i Svebio, tel 070-4417192.

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer