Tillbaka

EU-parlamentet undergräver den svenska energi- och klimatpolitiken

EU-parlamentets miljöutskott har antagit förslag till ändringar i förnybartdirektivet som undergräver den svenska energiförsörjningen och kan ge kraftigt ökade utsläpp av fossil koldioxid.

Grothög. Foto: Sofie Samuelsson

Utskottet vill förbjuda användning av det man kallar ”primära skogsbränslen”, vilket inkluderar avverkningsrester som uppstår när skog skördas. Sådana avverkningsrester, som grot (grenar och toppar), rötskadat virke och klenved som industrin inte vill köpa, utgör en stor del av bränsletillförseln i svenska värme- och kraftvärmeverk.

Det gör att svensk fjärrvärme idag har mycket låg klimatpåverkan genom att använda hållbara och förnybara bränslen.

– Utskottets ställningstagande är ett hot mot den svenska värme- och elförsörjningen och ett hinder för utbyggnad av produktion av biodrivmedel från skogsråvara, säger Gustav Melin, vd på Svebio i en kommentar.

Fortfarande chans att förändra

Beslutet är resultatet av en intensiv osaklig kampanj mot bioenergi som drivits av ett antal europeiska miljöorganisationer under ett antal år, och som tyvärr fått genomslag bland politikerna. Resultatet blir onödigt stora utsläpp av fossil koldioxid och ett fortsatt starkt beroende av importerade fossila bränslen i EU.

Den svenska regeringen måste nu agera kraftfullt och söka stöd från andra regeringar i EU för att stoppa förslaget från EU-parlamentet. EU-parlamentarikerna har fortfarande en möjlighet att ändra förslaget från miljöutskottet vid den slutliga omröstningen i plenum senare i år.

– Ställningstagandet i EU-parlamentets miljöutskott strider mot den politik som nu behövs för att göra EU mindre beroende av import av fossila bränslen från Ryssland och stoppa pengaflödet till Putins krigskassa. Ökad användning av biobränslen är det snabbaste sättet att ersätta fossil bränsleimport, påpekar Gustav Melin.

För ytterligare information kontakta Gustav Melin, 070-5244400, eller Kjell Andersson, 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer