Tillbaka

Bonus-malus-förslag med stora brister

Förslaget om bonus- och malusbeskattning av nya bilar har mycket stora brister. Det kan i sin nuvarande form inte ligga till grund för ett riksdagsbeslut. Det anser Svebio i ett remissyttrande.

– Förslaget gynnar ensidigt elfordon framför bilar som drivs med biodrivmedel, och det gynnar dessutom dieselbilar. Klimatnyttan av förslaget är försumbar. Det duger inte, när vi måste minska utsläppen av fossil koldioxid radikalt från vägtrafiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Utsläppen från trafiken måste i första hand styras genom beskattningen av fossila koldioxidutsläpp, inte genom direkta subventioner till vissa typer av fordon.

– Om förslaget trots allt genomförs måste det justeras så att det gynnar alla typer av fordon som körs på klimatvänliga drivmedel. Det kan gälla bränsleflexibla bilar som kan drivas med etanol och biogas, men även dieselfordon som kan köras på ren biodiesel. För att få bonus bör man ställa ett tankningskrav, där bilisten visar att han eller hon använt förnybart bränsle för sin körning.

Se Svebios yttrande i sin helhet

För ytterligare information kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400, Kjell Andersson, tel 070-4417192 eller Tomas Ekbom, tel 08-4417083

Vi använder oss av cookies.Läs mer