Tillbaka

​Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor

Svebio har anställt Karolina Norbeck på en nyinrättad tjänst som programdirektör för kraftvärme och fjärrvärme på Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

– Nu ökar vi vårt engagemang inom kraft- och fjärrvärmeområdet för att fånga upp medlemmarnas önskemål och utmaningar. Vi anställer Karolina Norbeck för mer dialog och samverkan i projekt som skapar bättre förutsättningar för hållbar biokraft- och värmeproduktion, säger Gustav Melin vd på Svebio.

Det behövs en stor andel biokraft för att klara effektbehoven i ett förnybart energisystem. Svebios mål för Sverige är 10 GW effekt biokraft som kan generera 40 TWh elenergi om året.

Karolina Norbeck är utbildad civilingenjör i kemiteknik och kommer närmast från en tjänst på Einar Mattsons Byggnads AB där hon varit ”Chef Energi”. På Einar Mattson har Karolina byggt upp en enhet inom fastighetsenergi på tio personer. Karolina har skapat nya lönsamma koncept och ramar inom energiarbetet samt rekryterat energispecialister, drifttekniker och driftoptimerare. Karolina har tidigare bland annat arbetat på WSP, Ragnsells Miljökonsult, Vattenfall och Göteborg Energi.

Karolina Norbeck tillträder sin tjänst på Svebio den 1 januari 2018 men du kan träffa henne på Stora Biokraft- och Värmekonferensen på Högbo Bruk i nästa vecka den 14-15 november. Mer info här.

För mer information vänligen kontakta Gustav Melin, 0705-244400

Vi använder oss av cookies.Läs mer