Tillbaka

​Svebio blir svensk representant i IEA för utveckling av biodrivmedel

Svebios medarbetare Tomas Ekbom har av Energimyndigheten fått förtroendet att vara svensk representant i IEA Bioenergys Annex 39, som arbetar med kommersialisering av biodrivmedel. IEA Bioenergy är ett internationellt samarbete för teknikutveckling som verkar för att påskynda användningen av hållbar, miljöanpassad och kostnadseffektiv bioenergi.

Tomas Ekbom kommer som svensk expert att bidra till IEA Bioenergys arbete med djup sakkunskap och arbeta med forskningsfrågor inom kommersialisering av biodrivmedel samt informationsspridning, nationellt genom Svebios nätverk BioDriv och internationellt.

– Det kommer att bli fantastiskt kul att delta i samarbetet. Det är angeläget att utveckla teknik och marknad för biodrivmedel med det övergripande målet att reducera klimatpåverkan från transportsektorn. Sverige har en ledande position både vad beträffar teknik och marknadsutveckling. Detta kommer att göras synligt inom Annex 39, säger Tomas Ekbom, programansvarig för BioDriv.

– Vi är naturligtvis nöjda med att Tomas har fått det här uppdraget. Tomas har arbetat med industriell biodrivmedelsproduktion i många år och i den här rollen kan han förmedla en del av den svenska kunskapen till andra, samtidigt som han kan lyssna av vad som händer i övriga världen. Det håller hela vår organisation uppdaterad samtidigt som vi kan förmedla vad som händer till andra genom vårt arbete i European Biomass Association, AEBIOM, eller genom vår tidning Bioenergy International. Det gör att vi kan hjälpa till att snabba på övergången till förnybara drivmedel vilket är vår ambition, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Svebio är redan tidigare verksamt i IEA Bioenergy inom Annex 40, hållbar handel med biobränslen. Annex 39 blir en ytterligare del av Svebios internationella nätverk.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Tomas Ekbom, tel 070-2761578.

Vi använder oss av cookies.Läs mer