Pressmeddelanden

18 Januari 2017

​Fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel

November 2016 blev fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel. Försäljningen ökade för HVO både som inblandning i fossil diesel och såld som ren 100-procentig (HV100) biodiesel. Aldrig tidigare har det sålts så mycket HVO under en enskild månad i Sverige. Jämfört med föregående månad är ökningen 15 procent för HVO100. För första gången säljs det nu mer HVO100 än all rapsdiesel tillsammans.
09 Januari 2017

​Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan

Svebio är kritiskt till att Energikommissionen inte har några förslag om hur man ska hantera effektfrågan inom ett 100 procent förnybart elsystem. Fem partier i Energikommissionen enades för ett halvår sedan om att beakta effektfrågan vid utbyggnad av förnybar elproduktion. Men i utredningens slutbetänkande finns inte några sådana förslag. Följden blir att biokraften knappast kommer att byggas ut.
19 December 2016

​Årshögsta för HVO biodiesel i oktober

Försäljningen av ren HVO-diesel (HVO100) fortsätter att öka kraftigt och noterade rekordsiffror i oktober. Det visar Svebios analys av aktuell SCB-statistik. Allt fler åkerier satsar på hundra procent förnybart bränsle och många väljer HVO, som tillverkas av en lång rad olika råvaror, främst avfallsoljor och fetter av olika slag.
13 December 2016

10 steg för minskade klimatutsläpp i transportsektorn

– Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av utsläpp från transportsektorn. Det är viktigt att nu skynda på övergången till biodrivmedel för att få ner utsläppen av klimatgaser. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, och skickar ett öppet brev till ansvariga politiker.
30 November 2016

​EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

Svebio ger både ris och ros till EU-kommissionens förslag till revidering av Förnybartdirektivet, som är en del av det Vinterpaket för energi- och klimatpolitik som presenterats idag. Kloka förslag om fasta biobränslen men förödande förslag om biodrivmedel från åkermark, säger Gustav Melin, VD i Svebio.
28 November 2016

Viktigt att gynna el som alltid finns till hands

Elcertifikatsystemet behöver reformeras så att det stimulerar effekt, inte bara elproduktion. Det framhåller Svebio i ett remissyttrande som avlämnats med anledning av en rapport från Energimyndigheten. En sådan reformering av stödsystemet har också krävts av de politiska partier som står bakom ramöverenskommelsen om energin från i juni.
17 November 2016

​Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september.
08 November 2016

​Ta ansvar nu för ett stabilt elsystem

Politikerna måste ta ansvar nu och se till att vi får en förändring av elcertifikatsystemet så att det ger stöd för garanterad effekt, inte bara produktion oberoende av efterfrågan på el. Det krävde Svebios ordförande Karin Medin när hon talade på Stora Biokraft- och Värmekonferensen, som anordnas av Svebio 8 - 9 november på Scandic Foresta på Lidingö.
07 November 2016

Nästan 80 procent fossilfritt i kollektivtrafiken redan idag

Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat från sex till nästan 80 procent från 2006 till idag, nu ligger andelen på 77,7 procent förnybart.
21 Oktober 2016

​Ökad användning av ren biodiesel i augusti

Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel (B100) och HVO-diesel (HVO100) ökade kraftigt i augusti till årshögsta nivåer. Jämfört med juli var ökningen 33 procent för B100 och 22 procent för HVO100. Samtidigt minskade den totala volymen HVO, vilket innebär att andelen biodiesel i vanlig diesel minskat.

Svebio uppmärksammar