Tillbaka

Viktigt med statistik om bioenergi

Jag har sedan många år varit med i Användarrådet för energistatistik, som är ett rådgivande organ till Energimyndigheten och träffas ett par gånger om året för att diskutera frågor kring energistatistik. Min uppgift som representant för Svebio är att bevaka att bioenergin presenteras på ett bra sätt i statistiken och att statistiken är relevant och begriplig för alla användare. Det skriver Kjell Andersson i tidningen Bioenergi nr 3.

På Svebio gör vi en hel del egen statistik, eller åtminstone bearbetningar av energistatistik. Vi gör en egen sammanställning av slutanvändningen av energi i Sverige, som vi tycker ger en bättre bild av vilken energi vi använder än den officiella statistik som utgår från total tillförsel av energi, vilket ger en överdriven bild av användningen av kärnkraft, men också av fossila bränslen eftersom man också inkluderar ”användning för icke-energiändamål”.

Vi gör också kartor här i tidningen Bioenergi som ger en samlad bild av biobaserad fjärrvärme, av biokraft och av pelletsproduktionen.

I Användarrådet har jag genom åren arbetat för framför allt två konkreta saker:

  • Att få en tydlig redovisning av förnybar och icke-förnybar elproduktion och därmed också en löpande redovisning av biokraftproduktionen.
  • Att få en redovisning av priser på biobränslen i alla sammanhang där man jämför priser mellan energislag, för industrin och för hushållen.

Läs mer

Vi använder oss av cookies.Läs mer