Tillbaka

Kom och lyssna på flera intressanta talare på Svebios vårkonferens 24 april i Stockholm!

Svebios medlemmar hälsas varmt välkomna till årsstämman som äger rum kl. 09.30-10.45. Efter årsstämman följer Svebios vårkonferens för både medlemmar och icke-medlemmar.

Svebios medlemmar hälsas varmt välkomna till årsstämman som äger rum kl. 09.30-10.45. Efter årsstämman följer Svebios vårkonferens för både medlemmar och icke-medlemmar. 

Svebios vårkonferens

På Svebios vårkonferens den 24 april kl. 11.15-17.00 djupdyker vi in i bioenergins roll och potential i det klimatpolitiska och beredskapspolitiska landskapet. Vi välkomnar varmt följande talare:

  • Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
  • Sezgin Kadir, vd, Kraftringen
  • Pål Börjesson, professor, Miljö- och energisystem, LTH
  • Emma Wiesner, europaparlamentariker 
  • Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
  • Charlotte Bengtsson, vd, Skogforsk
  • Jessica Stegrud, Riksdagsledamot (SD)
  • Pernilla Winnhed, Näringspolitisk chef på LRF
  • Vanja Strand, Nationell samordnare Skogsprogrammet
  • Fler högaktuella talare tillkommer. 

Från vänster: Daniel Liljeberg, Sezgin Kadir och Pål Börjesson

Från vänster: Emma Wiesner, Ola Alterå och Charlotte Bengtsson

Från vänster: Jessica Stegrud, Pernilla Winnhed, och Vanja Strand

Bioenergin är idag Sveriges största energislag både sett till produktion och användning – och har en nyckelroll i dagens energisystem för att förbättra vår beredskapsförmåga, minska koldioxidutsläpp och kapa effekttoppar. Bioenergin gör oss mindre importberoende av energi och utgör tillsammans med bland annat elektrifiering basen i vårt energisystem. Detta får vi höra mer om under dagen som avslutas med ett mingel.

Varmt välkomna!

(Obs! Begränsat antal platser.)

Till program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer