Tillbaka

Svebios Vårmöte 8 maj – En heldag med föredrag om tre rykande färska rapporter om de mest aktuella frågorna!

Hur stora är biomassatillgångarna? Kan man lösa effektproblemen i elsystemet med biokraft och fjärrvärme? Vad kostar biodrivmedel från skogen?

Frank Krönert, Kjell Andersson och Mårten Larsson.

På Svebios Vårmöte den 8 maj i Stockholm har du chansen att diskutera och lyssna på föredrag om rapporterna:

  • Kjell Andersson, Svebio, presenterar rapporten Bioenergy from boreal forests – Swedish approach to sustainable wood use som han skrivit i samarbete med Jeffrey Skeer på FN-organet International Renewable Energy Agency, IRENA, finansierad av Energimyndigheten. Rapporten visar bland annat hur energiflödet ser ut från den svenska skogen och vad som kunde hända i andra länder om de gör som Sverige. (IRENA-rapport)
  • Frank Krönert, Sweco Energy Markets, presenterar rapporten ”100% förnybart med fjärr- och kraftvärme” En rapport om hur lokal kraftvärme kan bidra i elsystemet, finansierad av åtta kraftvärmebolag.
  • Mårten Larsson, Lantmännen Agroetanol, presenterar F3 rapporten ”Well-to-wheel cost for forest based biofuels”, en studie om effektiv användning av skogsråvara för vägtransporter. Författare är Karin Pettersson, Sweco.

Hela programmet och anmälan hittar du här!

 

Välkommen!

Vi använder oss av cookies.Läs mer