Tillbaka

Svebios svar på remiss rörande: Förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Vi har tagit del av förordningen och har inga invändningar mot innehållet. Vi vill emellertid i sammanhanget påminna om vår uppfattning att de föreslagna kvotnivåerna är för lågt satta. Det gäller särskilt kvotnivån för bensin. Den måste höjas av två skäl:

  • För att stimulera en snabbare övergång till E10.
  • För att ge plats för ökad inblandning av bio-bensin. Ett par olika distributörer har idag inblandning av bio-bensin i delar av landet vilket visar att här finns en möjlighet att minska användningen av fossil bensin utöver den beräknade kvoten. Vi anser att den här frågan inte kan anstå till den planerade kontrollstationen.

Vi stödjer förslaget att ha en högre reduktionspliktsavgift för bensin än för diesel.

Här hittar du samtliga våra besvarade remisser

Vi använder oss av cookies.Läs mer