Tillbaka

Replik DN: ”Skogsavverkning är en förutsättning för hög klimatnytta”

REPLIK DN DEBATT 9/8. Vi får en stor klimatnytta tack vare att vi brukar skogen aktivt och använder den biomassa vi skördar till att producera produkter och biobränslen som kan minska användningen av fossila bränslen och cement, som svarar för huvuddelen av den mänskliga klimatpåverkan, skriver Kjell Andersson, Svenska bioenergiföreningen.

Tvärtemot vad de fyra forskarna hävdar är det större klimatnytta att avverka skog än att låta träden stå och åldras. Det svenska skog-bioenergisystemet är mer än klimatneutralt – det ger stor klimatnytta, tack vare att vi brukar skogen aktivt och använder den biomassa vi skördar till att producera produkter och biobränslen som kan minska användningen av fossila bränslen och cement, som svarar för huvuddelen av den mänskliga klimatpåverkan. Sverige har här en modell som världen kan ta efter.

Hur kan det vara så att skörd av skog, att hugga träd, ger klimatnytta?

Det sker dels genom positiva substitutionseffekter, dels genom att ung, frisk skog växer snabbt och tar upp stora mängder koldioxid. Upptaget av koldioxid sjunker däremot när skogen åldras. Visserligen får vi ett stort kollager i skogen, men inbindningen av koldioxid från atmosfären minskar. Den högsta långsiktiga inbindningen av koldioxid får vi i ett skogslandskap som har skog i alla åldrar – och helst mycket ungskog. Vi behöver naturligt av andra skäl, för biodiversitet och rekreationsvärden, spara en hel del gammal skog. Men det är inte en klimatfråga.

Läs hela repliken här


Fler repliker:

SLU-forskarna Peter Högberg och Tomas Lundmark:
”Skogsbruk bidrar till att vi uppnår klimatmålen”

Göran Berndes, Mattias Goldmann, Filip Johnsson och Anders Wijkman:
”Förslagen går på tvärs mot nya IPCC-rapporten”

Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem, Karlstads universitet:
”Ska förpackningar av papper ersättas av plast?”

Gunnar Wetterberg:
”Problemet med träden är att de är runda”

Vi använder oss av cookies.Läs mer