Tillbaka

Pressinbjudan: Välkommen till internationell konferens om förnybara bränslen

På Svebios Advanced Biofuels Conference (ABC) i Stockholm 14 – 15 september kan du få svar på dina frågor om nya biobränslen från skogsråvara, åkergrödor, avfall och återvunnen koldioxid. Ledande globala experter finns på plats – 24 talare från 13 länder.

Pressinbjudan

Några av de frågor som kommer besvaras på konferensen:

  • Vilken teknik är bäst för klimatet?
  • Vad blir kostnaden per liter?
  • Finns det tillräckligt mycket hållbar biomassa?
  • Hur mycket produktion finns det redan i dag?
  • Hur ser planerna ut för de närmaste åren?

Transportsektorn är svår att ställa om. För att klara de stora behoven av drivmedel både för personbilar, tunga vägtransporter, arbetsmaskiner, fartyg och flyg, kommer det behövas både elektrifiering och stora volymer förnybara icke-fossila bränslen.

Biodrivmedlen finns här och nu, och nya produktionsprocesser utvecklas hela tiden. Nu sker det omfattande investeringar i nya fabriker, inte minst i de nordiska länderna. Men utvecklingen skulle kunna gå ännu snabbare med tydligare politik och långsiktiga styrmedel.

Delta i Stockholm eller online

Det finns i dag en produktionskapacitet på 17 TWh biodrivmedel, främst i Sverige och Finland. Därutöver finns planer och projekt som skulle kunna ge ytterligare 47 TWh bränslen. Många av de berörda företagen finns på plats vid ABC-konferensen.

Konferensen hålls på IVA konferenscenter. Som journalist går du gratis, men vi önskar gärna en anmälan för planering av måltider.

Välkommen att bevaka konferensen. För mer information kontakta Svebios biodrivmedelsexpert Tomas Ekbom, Svebios vd Gustav Melin eller Svebios kommunikatör Joline Ekman.

Anmäl dig till konferensen här.

Biodrivmedel i Norden 2022

Läs mer om ABC här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer