Tillbaka

Ny rapport från IVA: Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen

Energi har Sverige gott om. Men politisk styrning, stora investeringar och samarbete krävs för att energisystemet ska nå klimatmålen. Det enligt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) fjärde rapport i serien Vägval för klimatet.

– Föreställ dig att fjärrvärme kan bidra med mer el när det är brist på vind. Politikerna behöver mer insikt i behovet av samordning kring vår energiförsörjning och lösa upp krångliga regler. Vi vill höja kunskapsnivån inför beslut om långsiktigt hållbara investeringar för framtiden, säger Karin Byman, energiexpert IVA.

Gustav Melin, vd Svebio, har deltagit i arbetsgruppen för energisystem.

Läs mer och ladda ned rapporten


 

Vi använder oss av cookies.Läs mer