Tillbaka

Nu är det dags att nominera kandidater till Jan Häckners Bioenergistipendium!

Nu är det dags att nominera 2024 års vinnare av Jan Häckners bioenergipris som kommer att presenteras på Svebios årstämma och vårkonferens den 24 april i Stockholm.

Cecilia Häckner, dotter till Jan Häckner och Dr Fabian Levihn, vinnare av Jan Häckners pris 2022. Foto: Anders Haaker.

Vem tycker du ska vinna årets bioenergipris – Jan Häckners Bioenergistipendium på 10 000 kronor?

Meddela ditt förslag senast den 29 februari till någon av medlemmarna i nomineringskommittén: Anders Haaker, Bioenergitidningen, Johanna Lindén, PetroBio, Per-Anders Tauson, Navirum eller Ludwig Kollberg, Preem eller skicka ett mejl till info@svebio.se

I kriterierna för val av pristagare finns följande instruktioner. Priset skall främja ökad användning av ekonomiskt lönsam och miljömässigt hållbar bioenergi. Priset delas ut till en person och kan gälla såväl yngre personer som en uppmuntran till fortsatt engagemang som till seniora personer som belöning för särskilt betydelsefulla insatser. Personen skall ha gjort viktiga insatser inom något av områdena:

  • Tillämpad forskning, det vill säga utveckling av ny kunskap med stor potential att få stort
  • Innovation och marknadsintroduktion, det vill säga att implementera ny kunskap och (innovativ) teknik och processer inom hela eller delar av värdekedjan från produktion av bioråvara till energiomvandling och hantering av restprodukter.
  • Opinionsbildning, utbildning och informationsspridning om hållbar användning av Biomassa.

Pristagaren väljs av Svebios styrelse och offentliggörs i samband med Svebios årsmöte

Vi använder oss av cookies.Läs mer