Tillbaka

Kom och lyssna på Mårten Larsson från Skogsindustrierna

Just nu slutförhandlas Förnybartdirektivet RED III i Bryssel, och Europaparlamentet har föreslagit begränsningar för primära skogsbränslen, som till exempel grenar och toppar. Skogsindustrierna beskriver hur begränsningarna ser ut och vilka konsekvenser de kan få för biobränslemarknaden samt Sveriges energi- och klimatpolitik.

Mårten Larsson från Skogsindustrierna

Årets konferensämnen: 

På konferensen träffas 100-150 branschkollegor för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen.

  • Hur kan vi bidra med mer elproduktion från kraftvärme?
  • Storskaligt och småskaligt, vilka villkor behövs?
  • Hur kan kraftvärmeverken utnyttja anläggningarna hela året och producera olja (pyrolys), gas eller andra bränslen?
  • Vad händer i skogen? Har aktivisterna rätt som vill minska skörden av skog? Skördar vi för mycket, vilka arter är hotade?
  • Vad händer inom EU-politiken – får vi fler restriktioner kring bränsleanvändning?
  • Vi får höra om två aktuella utredningar som är viktiga för branschen: kraftvärmeutredningen och utredningen om en nationell bioekonomistrategi.
  • Hur kan vi påverka utredningarna och vad får de för inverkan på politiken framöver?

    Registering och program

Vi använder oss av cookies.Läs mer