Tillbaka

Kom och lyssna på Dr Peter Holmgren från Futurevistas och David Pallarès från Chalmers

Nu öppnar anmälan för Svebios årsmöte och vårmöteskonferens den 26 april 2023. Varmt välkomna!

På bild: Dr. Peter Holmgren, Futurevistas och David Pallarés, Chalmers.

På bild: Dr. Peter Holmgren, Futurevistas och David Pallarès, Chalmers.

Dr. Peter Holmgren

Skoglig doktor med stor internationell erfarenhet bland annat som Director på FAO med ansvar för skogliga klimat och energifrågor och som Generaldirektör för Center for International Forestry Research i Indonesien.

”Vanligt skogsbruk ifrågasätts allt mer i Sverige. Skogsbruk är en långsiktig verksamhet med investeringar som kräver långa planeringshorisonter. I Sverige är vi väldigt bra på att förutsäga skogens utveckling, vilket i många år hjälpt oss med beslut i politik och verksamheter. Nyligen publicerade Skogsstyrelsen nya hundraårsscenarier. Ger dessa en komplett bild av skogsbrukets betydelse för klimatet, eller finns andra perspektiv? Här presenteras en fördjupad analys av vad scenarierna betyder för framtidens klimatarbete.”

Professor David Pallarès

Professor på Chalmers, kommer berätta om Bioekonomi och hur befintliga anläggningar kan få en breddad affärsportfölj, ökat kapacitetsnyttjande och bli mer flexibla elproducenter.

”Sverige har idag ca 120 kraftvärmeverk med så kallad ”fluidbädd”, där man omvandlar biomassa till värme, kraft eller ånga. Dock innebär sommaruppehåll och att man sällan kör vid full last att det årliga kapacitetsnyttjandet för de flesta av dessa pannor ligger långt under 50%. Samtidigt ökar efterfrågan på både förnybar energi och biobaserade produkter. I detta föredrag presenteras hur dagens biopannor kan uppgraderas från att producera el och värme till flexibla samproduktionsanläggningar som också tillverkar bioga, grön vätgas, bioolja och biokol.”

Vårmötesprogram:

  • Skogens nytta för klimatet
  • Den nationella bioekonomistrategin, utredningens förslag och industrins dagsläge och kommentarer
  • Kraftvärmeutredning, frigjord eleffekt och ökade driftstider med biokol till industrin

Tryck här för att komma till program och anmälan.

Vi använder oss av cookies.Läs mer