Tillbaka

Kom och lyssna på Daniel Liljeberg, Jessica Stegrud och Pernilla Winnhed på Svebios vårkonferens i april!

Svebios medlemmar hälsas varmt välkomna till årsstämman som äger rum kl. 09.30-10.45. Efter årsstämman följer Svebios vårkonferens för både medlemmar och icke-medlemmar.

På Svebios vårkonferens den 24 april kl. 11.15-17.00 djupdyker vi in i bioenergins roll och potential i det klimatpolitiska och beredskapspolitiska landskapet.

Vi välkomnar följande talare:

  • Daniel Liljeberg, Statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
  • Jessica Stegrud, Riksdagsledamot (SD)
  • Pernilla Winnhed, Näringspolitisk chef, LRF
  • Vanja Strand, Nationell Samordnare för Skogsprogrammet, Skogsstyrelsen
  • Sezgin Kadir, Vd, Kraftringen 
  • Pål Börjesson, Professor, Miljö- och energisystem, LTH
  • Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)
  • Ola Alterå, Kanslichef, Klimatpolitiska rådet
  • Charlotte Bengtsson, Vd, Skogforsk 
  • Fler högaktuella talare tillkommer. 

Från vänster: Daniel Liljeberg, Jessica Stegrud, Pernilla Winnhed

Från vänster: Vanja Strand, Sezgin Kadir, Pål Börjesson

Från vänster: Emma Wiesner, Ola Alterå, Charlotte Bengtsson 

Bioenergin är idag Sveriges största energislag både sett till produktion och användning – och har en nyckelroll i dagens energisystem för att förbättra vår beredskapsförmåga, minska koldioxidutsläpp och kapa effekttoppar. Bioenergin gör oss mindre importberoende av energi och utgör tillsammans med bland annat elektrifiering basen i vårt energisystem. Detta får vi höra mer om under dagen som avslutas med ett mingel.

Varmt välkomna!

(Obs! Begränsat antal platser.)

Program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer