Tillbaka

Hur ser politikerna på kraftvärmens roll i energisystemet?

Den 10 april är det dags för Svebios Vårmöte med Årsmöte för Svebio i Stockholm.

I Energikommissionen lovade man att hantera effektfrågan och att gynna fjärrvärmen, men vi har inte sett några konkreta förslag i den riktningen. På Svebios Vårmöte kan du träffa ansvariga politiker från partierna bakom energiuppgörelsen. Kom och diskutera villkoren för kraftvärme och biokraft.

Bioenergin i bioekonomin

Alla pratar om bioekonomi. Men vad kommer att hända konkret under de närmaste åren? Och vilken roll får bioenergin tillsammans med nya material och processer? Vi ägnar ett helt pass åt att se på möjligheterna att producera och använda flytande biobränslen. Maria Hollander från Paper Province och Mikael Hannus från Stora Enso är två av våra talare.

Dagen inleds med Svebios Årsmöte med val av ny styrelse och diskussion om Svebios verksamhet och inriktning. Dessutom delar vi ut Jan Häckners bioenergistipendium. Välkommen!

Till program och anmälan

( Anmälan krävs även om du endast ska delta i Svebios Årsmöte.)

Vi använder oss av cookies. Läs mer