Tillbaka

Gustav Melin: Biobränslen är svar på klimatfrågan

Det svenska skogs- och bioenergisystemet levererar mycket stor klimatnytta. Det kan tjäna som förebild för andra länder när världen nu står inför en gigantisk utmaning att ställa om energisystemen från fossilt till förnybart. Det skriver Gustav Melin i en insändare som publicerats i bland annat Sydöstran, som en kommentar på de insändare som publicerats från Klimatsvaret i olika tidningar.

I maj 2019 publicerade FN:s organ för förnybar energi IRENA (International Renewable Energy Agency) en rapport om den svenska bioenergimodellen. Den beskriver hur skog genom aktivt skogsbruk kan användas för att skapa klimatnytta både genom att ersätta fossila bränslen för energi och genom att leverera förnybara material som till exempel kan ersätta fossila material i kläder och plast.

IRENAS studie visar att Sverige under lång tid ökat förråden av biomassa i skogen, trots att skörden av skog ökat. Att biomassan ökar är inte unikt för Sverige. Biomassan ökar över hela världen och på satellitbilder kan man se att jorden idag är grönare än på 1990-talet. Det bekräftas också vetenskapligt i Global Carbon Project som visar att i genomsnitt 20 procent av de årliga totala utsläppen från fossilt och cement har tagits upp i ny biomassa de senaste tio åren.

Läs hela

Vi använder oss av cookies. Läs mer