Tillbaka

Förnybarhetsrådet: Förnybar energi det enda som är långsiktigt hållbart

Mänskligheten har sedan industrialismen utnyttjat lagrad fossil energi. Detta för att det varit billigt med kol och olja.

Idag vet vi att koldioxidutsläppen hotar klimatet. De kostnader för mänskligheten som klimatförändringarna ställer till med är stora. Det blir en bättre samhällsekonomi för oss alla om kolet stannar i marken och vi snabbt går över till att utnyttja förnybar energi.

Läs hela artikeln av Charlotte Unger, Ordförande i Förnybarhetsrådet, ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svebio, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen

Vi använder oss av cookies.Läs mer