Tillbaka

Föreslå årets Häckner-pristagare!

Svebio delar varje år ut Häckners bioenergipris till en person som gjort stora insatser för att främja ökad användning av ekonomiskt lönsam och miljömässigt hållbar bioenergi. Det kan vara forskare, innovatörer, entreprenörer eller opinionsbildare.

Beslut om vem som ska få priset fattas av Svebios styrelse efter förslag från en kommitté. Även i år ber vi Svebios medlemmar och intressenter om förslag på pristagare. Kriterier för val av pristagare till Häckners bioenergipris  och här kan du läsa mer om tidigare stipendiater.

Förslag på namn med motivering kan skickas till info@svebio.se, senast den 1 mars.
Rubricera mailet: Förslag Häckner-pristagare

Priset delas ut på Svebios Vårmöte med Årsmöte 10 april i Stockholm.


Karin Medin, ordförande i Svebio, överlämnade Jan Häckners bioenergistipendium till Göran Berndes verksam vid Chalmers. Foto: Alan Sherrard

Karin Medin, ordförande i Svebio, överlämnade Jan Häckners bioenergistipendium 2017 till Göran Berndes, verksam vid Chalmers. Foto: Alan Sherrard

Vi använder oss av cookies.Läs mer