Tillbaka

Equal by 30 - Välkommen på informationsmöte 16 januari 2019

Jämställdhet är en fokusfråga för oss på Svebio och något vi behöver arbeta mer med. För att gå från ambition till praktik som ger resultat borde din organisation eller ditt företag gå med i Equal by 30.

Satsningen Equal by 30 lanserades av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i samband med Clean Energy Ministerial 9 i Köpenhamn den 24 maj i år. Syftet med initiativet är att samla regeringar, företag och andra organisationer kring målet ”Equal by 30” och kopplat till det synliggöra vad olika aktörer gör i praktiken för att nå uppsatta jämställdhetsmål inom Clean Energy.

Miljö – och energidepartementet bjuder nu in fler aktörer att gå med i satsningen. Både för att visa upp det arbete som görs i Sverige och för att stärka möjligheterna till erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt kring effektiva åtgärder för ökad jämställdhet  i våra organisationer.

Informationsmöte 16 januari 2019
Miljö- och energidepartementet bjuder nu i till ett informationsmöte om jämställdhetssatsningen.
Datum: 16 januari, kl. 13.00-14.00
Plats: Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig före den 10 januari till per-anders.widell@regeringskansliet.se
Samtliga uppmuntras  att vid anmälan även anmäla en kollega av motsatt kön för att säkra en god könsbalans.

Välkommen den 16 januari för mer information!

Läs mer och gå med på: www.equalby30.org

Vi använder oss av cookies.Läs mer