Tillbaka

Energimyndigheten redovisar våra drivmedels klimatpåverkan

Gröna Bilister har varje år sedan 2011 publicerat en drivmedelsrapport kallad Drivmedelsfakta, som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige.

Rapporten har tagit hänsyn till utsläpp som skett vid produktion, distribution samt vid användning av drivmedlet. Från och med detta år släpper emellertid Energimyndigheten rapporten Drivmedel och biobränslen där motsvarande redovisning görs, enligt den rapportering som Energimyndigheten årligen tar in enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen.

Detta innebär att Gröna Bilister inte kommer publicera en ny drivmedelsrapport med uppgifter om svenska drivmedels klimatpåverkan så länge som Energimyndigheten gör det.

– Att Energimyndigheten tar på sig redovisningen är bra eftersom de samlar in uppgifter om företags leveranser och användning för både drivmedelslagen och hållbarhetslagen, kommenterar Per Östborn som är drivmedelsexpert på Gröna Bilister. Tidigare har två olika publikationer gjorts i detta syfte. Vi ser det dock som en fördel med en gemensam rapport.

Läs mer hos Gröna Bilister

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer