Tillbaka

DI Debatt: Låt skog ersätta olja i transportsektorn

Transporter står för en stor del av världens koldioxidutsläpp.

En långsiktig satsning på produktion av förnybara drivmedel skulle skapa arbetstillfällen och gynna den svenska landsbygden där skogsråvaran finns, skriver Helene Biström, ordförande för Sveaskog.

Läs hela

Vi använder oss av cookies.Läs mer