Tillbaka

Debatt i Miljö & utveckling: Sverige kan bli världsledande inom bio-CCS

Sverige kan bli världsledande med bred tillämpning av bio-CCS. Med sammanlagda utsläpp på 30 miljoner ton biogen koldioxid från 38 stora punktkällor finns goda förutsättningar. Det blir dyrt i starten, men på sikt sjunker kostnaderna, skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio – Svenska bioenergiföreningen.

Bioenergin kan ge dubbel klimatnytta. Först genom att ersätta fossila bränslen. Därefter genom att den biogena koldioxiden i rökgaserna samlas in och lagras i underjorden genom bio-CCS (bioenergy + carbon capture and storage). Sverige har unika förutsättningar att demonstrera och tillämpa bio-CCS eftersom vi har många stora anläggningar som använder biobränslen, både kraftvärmeverk och massabruk.

Läs hela debattinlägget

Vi använder oss av cookies.Läs mer