Tillbaka

Zambia tar bort subventionerna på bensin och diesel

Jag var på KTH igår, på ett seminarium om bioenergi i Afrika. Jag träffade bland annat professor Thomson Sinkala från Lusaka. Thomson har studerat i Sverige, på Luleå Tekniska Universitet. Han driver företaget Thomro Biofuels och är dessutom ordförande i Biofuels Association of Zambia. Så han vet det mesta om bioenergi i Zambia. Svebio samarbetar också med Zambian Bioenergy Association.

Vid seminariet pratade vi bland annat om hur man kan utnyttja sina inhemska resurser för att minska beroendet av importerad olja. Jag berättade om de svenska erfarenheterna från 1970-talet och framåt, om hur vi ersatte ett 90-procentigt oljeberoende i vår fjärrvärme med biobränslen, skapade jobb i Sverige och förbättrade handelsbalansen. Zambia har lika hög andel skog som Sverige, och den växer bra i det varma klimatet. Dessutom finns stora arealer outnyttjad odlingsmark.

Ett hinder för att bygga ut bioenergin är att regeringen gynnat oljeprodukter. En tidigare regering införde till exempel subventioner av bensin och diesel. Det gav kortsiktigt röster, men försämrade statsbudgeten.

Nu kom Thomson Sinkala med en glädjande nyhet. Han berättade för mig att den nuvarande regeringen beslutat att ta bort subventionerna, och beslutet verkställdes sista april. Subventionerna har kostat omkring en miljard svenska kronor om året! Pengarna kan istället användas till att förstärka vägnätet och att satsa på skolor och hälsovårdscentraler.

Zambias energiminister Yamfwa Mukanga avfärdar i tidningen Lusaka Times argumentet att de höjda bensin- och dieselpriserna kommer att drabba de fattiga. Det är precis tvärtom, säger han. Subventionerna gynnade ensidigt de hushåll med högre inkomster som hade råd att skaffa bil, främst från städerna. De fattiga hade minst glädje av subventionerna. För dem är det bättre att satsa pengarna på utbildning, sjukvård och allmänt förbättrade kommunikationer.

För bioenergiföretagen i Zambia gör de avskaffade subventionerna att man får en lite bättre konkurrenssituation. Kanske kan man också övertyga regeringen om att satsa en del av de frigjorda medlen på att stödja framväxten av en inhemsk produktion av biodrivmedel. Det hoppas i alla fall Thomson Sinkala.

Fler länder borde göra som Zambia. De globala subventionerna till fossila bränslen är tio gånger så stora som subventioner till förnybar energi.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer