Tillbaka

Vilka bekymmer för 5 procent!

EU-parlamentarikerna är mycket bekymrade över vilka stora problem fem procent biodrivmedel kan ställa till med, och vill sätta ett tak på 6 procent för biodrivmedel från åkergrödor.

Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott hyser samma oro för vad 5 procent vindkraft kan ställa till med i det svenska elsystemet (debattartikel i dagens Svenska Dagbladet).

Den här oron över ”hoten” från förnybar energi kommer ett par veckor innan IPCC lägger sin första stora klimatrapport – här i Stockholm.
Marita Ulvskog – socialdemokratisk EU-parlamentariker – skriver i ett pressmeddelande efter EU-parlamentets omröstning: ”Jag hade velat se ännu starkare mandat för att åtgärda problemen med konventionella biodrivmedel”.Det är klarspråk: biodrivmedel från åkermark är ett problem. Gäller det allmänt för socialdemokratin?

Kent Johansson (C), som också röstade för en begränsning av åkerbaserade biobränslen på 6 procent skriver så här i sin kommentar:
” Europaparlamentets beslut är en framgång för svensk skog och de gröna näringarna”. Det är att slå blå dunster i ögonen på läsarna av hans hemsida. Sanningen är ju att beslutet om ett tak för åkerbaserade biodrivmedel innebär att jordbruket stängs ute från en växande marknad för biodrivmedel, och att investeringarna kommer att ta stopp för nya etanol- och biodieselfabriker som använder åkerbränslen. Genom att stoppa in också ”other energy crops grown on land” i de 6 procenten, har man dessutom talat om att bönderna inte heller får odla salix och andra cellulosahaltiga energigrödor för att göra drivmedel.

Beslutet i EU-parlamentet är resultatet av flera år hetsig kampanj mot biobränslen från åkermark från ett antal miljöorganisationer på Europanivå. Och de var förstås inte nöjda med beslutet. Biodrivmedlen ska helst stampas ut helt. Sebastian Risso från europeiska Greenpeace skriver i en kommentar att EU sysslar med kohandel och att man vill köra på båda sidor av vägen: ”erkänna att markbaserade biobränslen är skadliga för miljön och samtidigt fortsätta att stödja dem politiskt och ekonomiskt”. Det senare är väl inte precis sant, men för Greenpeace gäller det allt eller intet. Om de 95 procenten fossila bränslen sägs förstås ingenting.

Svenska TT har valt att enbart citera Greenpeace Europa, och inte tagit upp någon av de kritiska kommentarer som kommit från Svebio, SPBI, Lantmännen och andra berörda svenska aktörer och experter.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer