Tillbaka

Vi behöver inte statlig styrning av fjärrvärmen

Regeringen gav ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen (EI) att utreda prisreglering (”prisförändringsprövning”) av fjärrvärmen, d.v.s. i praktiken total statlig reglering av branschen. Med motivet att skydda kunderna. Skälet är att fjärrvärme är ett ”naturligt monopol”. Man kan i praktiken inte välja mellan flera leverantörer av fjärrvärme.

Men man kan välja andra sätt att värma sitt hus, t ex att sätta in en egen pelletspanna eller värmepump och koppla bort fjärrvärmen. Vilket en del kunder gör, trots att det sannolikt sällan är en bra affär.

Det ryktades att EI skulle komma att föreslå att alla fjärrvärmebolag skulle få sina priser reglerade enligt index. Och eftersom fjärrvärmelagen inte har någon nedre gräns för vad som räknas som fjärrvärme skulle i praktiken minsta närvärmecentral beröras av den nya byråkratin.

Men när utredningen igår presenterades tar man avstånd från tanken. Indexförslaget finns kvar, men sedan tillägger man: ”Det vore önskvärt att i första hand söka åstadkomma förbättrade konkurrensförhållanden istället för införande av en fullskalig prisreglering.” EI hänvisar till att regleringen av elnäts- och gasnätsmonopolens priser har varit ”komplicerat och omfattande i praktiken”.

Kan vi hoppas att tanken på att från statens sida prisreglera fjärrvärmen därmed avskrivs.

Annars är det ju en märklig hantering vi sett:

. Att en borgerlig regering föreslår prisreglering från statens sida, d.v.s. statlig styrning av en hel bransch.

. Att den berörda myndigheten, som genom prisregleringen skulle få mer makt och fler jobb, avstyrker, eftersom man inser hur komplicerat och dumt det är.

Heder åt den nya generaldirektören på EI.

(hela utredningen finns på www.ei.se)

Vi använder oss av cookies.Läs mer