Tillbaka

Nytt år, nya skatter, lönsamt att vara klimatsmart

Det har skrivit en hel del om den måttliga skattehöjningen på bensin och diesel vid årsskiftet. Men nästan ingenting om att skatten avskaffats på E85 och på rapsdiesel. Eller om att alla industriföretag som inte har utsläppsrätter från och med nu får betala full koldioxidskatt på sin eldningsolja och sin gasol.

Lofbergs. Kaffe, snart med lägre klimatavtryck.

Kaffe, snart med lägre klimatavtryck. Följden av skatteändringarna är att det lönar sig att tanka E85 om man har en etanolbil (flexifuel) och att det lönar sig att byta bort oljan och gasolen mot pellets eller bioolja om man har en fabrik. Alltså två klimatåtgärder som är lönsamma för de berörda!

Och snart får vi kaffe med mycket mindre klimatpåverkan.

Runtom i världen sker det också saker nu vid årsskiftet. I Frankrike har man höjt koldioxidskatten från 30,5 euro/ton CO2 till 44,6 euro/ton. Målet är 100 euro/ton 2023. Det är en kraftfull koldioxidskatt, nästan i nivå med den svenska. Det ryktas också om att skatten vidgats till att också gälla LPG, flytande naturgas. Vi kan vänta oss mycket investeringar i Frankrike i förnybar teknik de närmaste åren.

I Tyskland pågår förhandlingar om en ny regeringskoalition. Tyskland borde naturligtvis följa Frankrikes, och Sveriges, exempel, men tyvärr hör vi inget om koldioxidskatt i Tyskland. Tvärtom var den stora nyheten på klimatområdet att Kristdemokraterna och Socialdemokraterna tycks vilja släppa det ambitiösa tyska klimatmålet för 2020, att minska utsläppen med 40 procent jämfört med 1990. Ett huvudskäl till att man misslyckas i Tyskland är oviljan mot att ställa om till biobränslen, både i transportsektorn och i kraftverken.

Den svenska regeringen borde aktivt påverka Tyskland i denna fråga. Särskilt som Sverige tillsammans med Frankrike skrev på ett uttalande vid One Planet Summit i Paris i december om att tillsammans verka för prissättning av koldioxidutsläpp (”carbon pricing”). Tyskland var faktiskt ett av de länder som skrev under!

I Kanada pågår en fortsatt dragkamp mellan regeringen i Ottawa och flera av provinserna om en gemensam nivå för pris på koldioxidutsläpp. Den federala gemensamma planen som regeringen Trudeau fått igenom är att alla ska ha ett koldioxidpris på minst 10 CAD (Kanadadollar) per ton CO2 2018, och att priset ska stiga till 50 CAD/ton CO2 redan 2020. En CAD är värd ungefär 6,50 SEK.

Nu har provinserna fått respit med ett år för att genomföra första steget. Men en del går före. Fossilbränslerika Alberta (massor av oljesand, olja, naturgas och kol) införde förvånande nog koldioxidskatt på 20 CAD/ton CO2 redan förra året, och höjde vid årsskiftet till 30 CAD/ton. De här skattehöjningarna innebär 50 – 60 öre/liter på bensin och diesel och skatt på eldningsolja, naturgas och gasol, som direkt ökar motiven ute i företagen att genomföra omställning av bränsleförsörjningen.

Också Schweiz och Island har vid årsskiftet höjt sina koldioxidskatter.

Åter till Sverige. Vid årsskiftet avskaffades helt och hållet den rabatt på koldioxidskatten som funnits för industrin utanför den utsläppshandlande sektorn. Det handlar exempelvis om livsmedelsindustri, textilindustri, verkstadsindustri och många andra branscher. Koldioxidskatten har höjts i flera steg under de senaste åren för de här företagen, och nu betalar de samma höga koldioxidskatt som hushållen och serviceföretagen i Sverige. Världens högsta koldioxidskatt.

Det har redan lett till mycket aktivitet ute i företagen. Och det kommer ständigt nyheter om konverteringar bort från fossila bränslen.

Ett exempel kom häromdagen. Löfbergs kafferosteri i Karlstad kommer att blanda in 20 procent biogasol i den gasol som används för rostningen av kaffet. Det ger en minskningen av utsläppet av koldioxid med 19 procent. Biogasol är en relativt ny produkt som produceras tillsammans med biodiesel. Råvaran är olika vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, främst restprodukter och biprodukter.

Vi vet att Löfbergs länge letat efter ett bränsle som kan ersätta gasolen på ett effektivt sätt. Det är bara att hoppas att man så småningom helt ska kunna ersätta den fossila gasolen med biogasol. Ett annat kaffemärke har satsat på biogas. Lösningarna varierar.

Vid årsskiftet var det många tidningar som gav klimatråd till sina läsare. Exempelvis Svenska Dagbladet den 8 januari. Där är det de gängse ”inne-råden” som dominerar: att minska på eller sluta äta kött, att flyga mindre (flyget är ”den stora boven”), att skaffa en luftvärmepump, och skaffa en elbil istället för en bensin- eller dieselbil. Bilderna på sidan föreställer överkorsat kött, vindkraftverk och laddstolpe för elbil. Bioenergi finns över huvud taget inte med, vare sig det gäller flyget, bostaden eller … bilarna.

Ändå är en av de effektivaste åtgärderna man kan göra att byta bränsle i den egna bilen. Om man har en flexifuelbil ska man förstås tanka E85. Det lönar sig dessutom nu sedan den skatt som funnits på etanol några år avskaffades vid årsskiftet.

Har man en dieselbil kan man leta efter en pump för HVO100, ett hundraprocentigt förnybart biodrivmedel. Det finns idag 93 sådana pumpar runt om i landet enligt SPBI. Om man köper en ny bil ska man förstås se till att den kan drivas på etanol, biogas eller ren biodiesel. Eller förnybar el.

Att det lönar sig att köra på E85 berättar vi om i ett pressmeddelande idag. Om alla som redan har flexifuelbil tankar E85 istället för bensin, som många tyvärr gör, ger det en klimatvinst detta år på ett par hundra tusen ton koldioxid. Det finns ingen åtgärd som ger lika snabb klimatnytta. Och som dessutom är privatekonomiskt lönsam.

Sedan kan man också ta en kopp Löfbergs kaffe med lite bättre klimatsamvete.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer