Tillbaka

Nu är hela programmet för Svebios vårkonferens klart!

Svebios medlemmar hälsas varmt välkomna till årsstämman som äger rum kl. 09.30-10.45. Efter årsstämman följer Svebios vårkonferens för både medlemmar och icke-medlemmar.

Bioenergin – världens och Sveriges största förnybara energikälla – står inför flera utmaningar. Under dagen kommer vi behandla hur bioenergin kan förbättra vår beredskap och samtidigt bidra till att nå klimatmålen.

Kaffe och registering 09.00-09.30

Tid: Årsstämma kl. 09.30 – 10.45 med efterföljande vårkonferens kl. 11.15 – 17.15

Årsstämman är öppen för Svebios medlemmar. Vårkonferens är öppen för alla.
Medlemmar i Svebio har en rösträtt vardera. Associerade medlemmar har ej rösträtt.

Vi kommer att lyssna på föredrag och paneldiskussioner om:
🌱 Beredskap och klimatet – bioenergins roll
🌱 Finns råvaran?
🌱 Förutsättningar för bioenergin i energisystemet – EU, nationellt & lokalt

Program och anmälan 

Vi använder oss av cookies.Läs mer