Tillbaka

Moderater gör en sak i Stockholm och en annan i Bryssel

Det tog lång tid för den svenska regeringen att bestämma sig för hur man skulle göra med förslaget om så kallad backloading i EU:s utsläppsrättshandel, som har till syfte att få upp priset på utsläppsrätter.

Till sist fick miljöminister Lena Ek klartecken av sina allianskamrater i regeringen för att stötta förslaget, som från början lanserades av Storbritannien under den konservative premiärministern David Cameron.

Alliansen i det svenska kanslihuset hamnade alltså på samma linje som David Cameron, att stärka det marknadsbaserade handelssystemet genom att dra in 900 miljoner utsläppsrätter.

Men så hölls det omröstning om förslaget i EU-parlamentet, och de fyra moderata EU-parlamentarikerna, Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner och Anna Ibrisagic, röstade alla emot förslaget och mot den linje som den svenska regeringen och David Cameron drivit.

De vill inte ha någon åtstramning av utsläppshandeln och tycks vara nöjda med ett utsläppsrättspris under 3 euro per ton på väg mot noll.

Alla andra svenska parlamentariker röstade för backloading. Inklusive parlamentarikerna från de övriga allianspartierna – C, F och KD.

De svenska moderaterna hade sällskap av en grupp Tory-politiker som också svek sin premiärminister. Mer än halva den brittiska konservativa gruppen röstade mot förslaget och mot sin partiledare och premiärminister.
/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer