Tillbaka

Miljövänligt flygbränsle inget för så kallade miljövänner

ICAO – FN:s organ för internationellt flyg – har en vision för hur flyget ska kunna bidra till att lösa klimatfrågan.

Visionen handlar om många olika åtgärder, men en av de viktigaste är att byta bränsle, från fossila bränslen till förnybara biobränslen. Från svarta till gröna molekyler i bränsletankarna.

Visionen är att ha en andel på 2 procent bio 2025 och sedan öka till 50 procent 2050. Det kan tyckas som en självklar lösning för en bransch som inte har några tekniska alternativ till att använda flytande flygbränsle.

Man skulle kunna tro att detta besked skulle mötas av hyllningar och entusiasm från alla sanna miljövänner jorden runt. Det är tvärtom.

Ett hundratal så kallade miljöorganisationer har istället gått samman för att stoppa ICAO:s vision. Man har samlat in 170 000 namnunderskrifter och skriver upprop och debattartiklar i olika media, som the Guardian, EurActiv och andra som man vet läses av tunga beslutsfattare. Det har också gjort att en rad länder i ICAO vill stoppa planerna, av förmenta miljöskäl. Trumpregimen i USA går emot, därför att man inte tror på klimathotet och vill gynna den fossila industrin. Sällskapet borde få en klocka att ringa hos miljöaktivisterna.

På sajten EurActive skriver Almuth Ernsting från Biofuelswatch att ICAOs planer för ”grönt bränsle” betyder klimatkatastrof (climate disaster) därför att planen måste drivas med HVO av palmolja som är ”det mest förorenande av alla biodrivmedel”. Hans bild är att det bara lönar sig att köra på palmolja och att det direkt leder till regnskogsskövling. Andra råvaror än palmolja, som vegetabiliska och animaliska avfallsoljor och -fetter, finns bara i små volymer, menar Ernsting. Alltså gäller det att stoppa flygets omställning till förnybart bränsle.

Hans alternativ är att flyga mindre, och han nämner mer stöd till järnvägen.

Claus Schenk från Rainforest Rescue säger till the Guardian:

Citizens around the world are very concerned about burning palm oil in planes. The vast use of palm oil for aviation biofuels would destroy the world’s rainforests, the basis of life for local people and the habitats of endangered species such as orangutans. We urge Icao to scrap its misguided biofuels plan.

Alltså: att använda palmolja i flygplan skulle förstöra jordens regnskogar och grunden för liv för lokalbefolkningar, liksom för orangutanger.

Carlos Calvo Ambel från Transport and Environment fyller på:

De flesta biodrivmedel är värre för klimatet än jetbränsle. Att sätta upp ett mål innan man satt upp gränser är att sätta vagnen för hästen. Den europeiska erfarenheten är att mål för biodrivmedel har lett till palmoljeimport vars utsläpp är mycket större än utsläppen från fossila bränslen.

Man kan inte tolka de här uttalandena, och ytterligare många i samma anda, på annat sätt än att miljöorganisationerna tycker att det är helt OK att fortsätta använde fossilt jetbränsle, och att de tror att det är helt omöjligt att bedriva odling av oljepalmer på ett miljövänligt sätt. De har inga andra alternativ än att minska flygandet och gynna tåg. Det senare är knappast ett alternativ när det gäller långväga och interkontinentalt resande. Det förra inte särskilt realistiskt i en allt mer globaliserad värld.

Friends of the Earth USA påstår att ICAO:s vision skulle leda till att ”landgrabbing rätt över i tropikerna och hota levebrödet för miljontals människor”, och ”hundratals miljoner hektar skulle avskogas eller ändras från livsmedelsproduktion till produktion av drivmedel”.

Organisationernas kampanj får flera effekter:

  • Vid mötet med ICAO i Mexico City förra veckan var det meningen av visionen skulle antas. Nu vågade ICAO inte ta tydlig ställning till visionen, utan antog ett intet förpliktande uttalande om att en ”betydande andel” av jetbränslet ska vara förnybart 2050.
  • Hela hanteringen i ICAO fördröjs nu. Först om ett par år kan man ta ställning igen.
  • Det fördröjer därmed också kraftigt introduktionen av bioflygbränsle. Ett tydligt beslut i ICAO skulle ha gett investerare i produktion av bioflygbränsle en bra grund att jobba från. Ett mål på 2 procent 2025 skulle ha inneburit en betydande säker volym.
  • För utvecklingsländer som kan odla energigrödor för bioflygjet är det ett mycket negativt besked. Det handlar inte bara om oljepalm, utan många andra grödor, t ex jatropha, sockerrör och snabbväxande trädslag. De här länderna behöver cash-crops som ger exportintäkter och betalda jobb.
  • För klimatet betyder det att flyget fortsätter att använda onödigt stora volymer fossila bränslen under lång tid framöver. Flyget kommer att fortsätta expandera; det finns inget som tyder på motsatsen. Och om man inte får flyga på biobränslen blir det fossila bränslen till motorerna. Det är signifikativt att ingen av de miljöaktivister som uttalat sig om ICAO-beslutet har beklagat att man fortsätter att flyga på fossila drivmedel. De är bara glada över ICAO:s beslutsångest och nöjda med sin egen delseger.

Det som är mest förbluffande i den här historien är att miljöorganisationerna kräver absolut stopp istället för att koncentrera sig på att kräva hållbara drivmedel, med kriterier och certifiering, samt att de nedvärderar möjligheterna att hitta bra råvaror. ICAO:s experter har naturligtvis framhållit att det ska vara hållbara drivmedel.

Med tydliga regler av det slag som redan finns i EU. Om vi odlar på rätt sätt och på rätt marker vet vi att klimatnyttan är mycket stor jämfört med fossila drivmedel. Det finns omfattande forskning och erfarenhet kring det. Vi vet också att det finns stora mängder avfall och biprodukter som kan användas.

Varför sätter de så kallade miljöorganisationerna käppar i hjulet för utvecklingen? Varför saboterar de flygbolagens arbete med att ställa om till förnybara drivmedel? Varför spelar de fossilindustrin i händerna?

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer