Tillbaka

Lagom till klimatmötet i Paris får etanolen en dödsstöt

Etanol E85 kostar idag 11:14 kr/liter vid pump. Det gör att det inte lönar sig för en bilist med flexifuelbil att köra på E85. Priset på bensin skulle behöva vara 14:50 kr, men är idag bara 13:29 kr/liter. Trots att E85 idag inte är konkurrenskraftigt på mackarna kommer den att beläggas med en ny skatt, som höjer priset med omkring 75 öre/liter den 1 december. Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare så att skatten på E85 blir mer än en krona. 

Försäljningen av E85 är redan idag kraftigt nedpressad. Det beror dels på att det nästan inte säljs några flexifuelbilar längre, dels på att etanolen smutskastats av många olika aktörer under lång tid, inte minst av landets motorjournalister. Också de bilister som har flexifuelbilar kör ofta på vanlig bensin, vilket helt i onödan ger oss högre utsläpp av fossil koldioxid än som skulle vara möjligt om alla som kan körde på förnybart bränsle.

Lagom till det stora klimatmötet i Paris höjer vi alltså skatten på det förnybara bränslet med låga klimatgasutsläpp. Därmed fullföljs också ett klimatpolitiskt misslyckande, där många parter får dela på skulden.

Centerpartiets miljöminister Andreas Carlgren var den som tillsammans med den moderata finansministern Anders Borg drog undan mattan för etanolbilarna genom att avskaffa nedsättningen av förmånsvärdet för flexifuelbilarna. Det ledde till ett nästan totalt försäljningsstopp och en massiv övergång till dieselbilar som förmånsbilar.

Nu fullföljer en rödgrön regering, den första där Miljöpartiet har regeringsmakt, en skattepolitik som skyddar fossila drivmedel mot priskonkurrens. Alliansregeringen införde skatt på biodiesel. Den nuvarande regeringen inför skatt på etanol. Alla skyller på EU-kommissionen vars statsstödsregler anses tvinga Sverige att göra den här skattepolitiken på tvärs mot våra klimatambitioner.

För Miljöpartiet blir det hela extra pinsamt eftersom partiet för några år sedan drev fram den politik som innebar att nästan alla bensinmackar var tvungna att installera en E85-pump. De 1,2 miljarder som lagts ner på distributionsnätet för etanolbränsle kommer nu inte till nytta.

Etanol är inget dåligt bränsle och etanolen är klimatsmart. De 200 000 flexifuelbilar som sålts i Sverige bevisar också att det går utmärkt att köra på etanol, även om man haft en del barnsjukdomar med bränslet, och inte optimerat fordonen efter etanolen utan efter bensinen. Lantmännen Agroetanol i Norrköping, Sveriges enda stora etanolfabrik, har också bevisat att man kan tillverka etanol med 95-procentig växthusgasreduktion jämfört med bensin. Det sker genom att insatsbränslet för fabriken är klimatneutralt biobränsle, genom att man producerar proteinfoder som ersätter importerat sojamjöl och genom att man gör ”grön kolsyra” till livsmedelsindustrin. Idag exporteras en stor del av företagets fin-etanol till Tyskland, där man får bonus för att sälja extra klimatsmart etanol. Vi skulle mycket väl kunna bygga ytterligare ett par etanolfabriker av samma typ, och utnyttja nedlagd åker för energiodling.

Tyvärr förhindrar EU genom ett nytt direktiv, som antogs i somras, en sådan utveckling. Ivrigt påhejade av den gröna partigruppen i EU-parlamentet satte man i det så kallade ILUC-direktivet ett tak för grödebaserade biodrivmedel. Detta trots att det finns tiotals miljoner hektar nedlagd och outnyttjad åkermark i Europa. EU-kommissionen har dessutom bestämt att man inte ska få ge några stöd alls till dessa biodrivmedel efter 2020. Dessutom tvingar alltså EU-kommissionen, av konkurrensskäl, den svenska regeringen och riksdagen att införa nya skatter på biodrivmedel.

 Själv har jag kört en Ford Focus Flexifuel sedan december 2006. Bilen har gått 10 500 mil och förbrukat i genomsnitt 1,25 liter E85 per mil, vilket energimässigt motsvarar en knapp liter bensin. Bilen har tankats med bensin vid endast tre tankningar, på korta utlandsresor till Norge och Danmark. Totalt har jag därmed reducerat min klimatpåverkan med cirka 9,2 ton koldioxid under de här åren (utgår från Gröna Bilisters medelvärden och de gäller livscykel). Jag har sannolikt också sparat omkring 10 000 kr i drivmedelskostnad eftersom E85 under huvuddelen av tiden varit billigare att köra på än bensin. 

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer