Tillbaka

Kan det vara vedeldningen och inte dubbdäcken som gör luften ohälsosam på Hornsgatan?

Man ska inte läsa tidningsartiklar som om de innehåller all sanning. Ibland innehåller de rentav ganska lite sanning.

I slutet av förra veckan skrev Aftonbladets motorredaktör Robert Collin en artikel med rubriken ”Vedeldning är mycket värre än dubbdäcken” med underrubriken ”Hälften av alla cancerframkallande partiklar kommer från fjärrvärmeverk”.

Artikeln är full av tvärsäkra påståenden och tyvärr också en massa felaktigheter, och det hela slutade med att Stockholms Universitet, som åberopas som vetenskaplig källa, var tvunget att skicka ut en officiell dementi. Och på filterföretaget Camfil i Trosa, som också är en viktig källa för reportaget, känner man sig allmänt illa till mods av publiceringen, eftersom texten kan tolkas som att Camfil tycker att fjärrvärmen leder till luftföroreningar.

Robert Collin har ett enda syfte med sina skriverier. Han vill friskriva bilisterna från att ha del i luftföroreningarna med sina dubbdäck och sina dieselavgaser. Han vill stryka sin bilist-läsare medhårs och ge honom/henne argument för att skylla på någon annan än den egna bilen och bilkörningen. Och ett bättre samvete. Det säljer i sin tur lösnummer för Aftonbladet.

Därför skriver han en artikel där han friskt blandar ihop olika typer av föroreningar och väljer ut några detaljer som passar det egna syftet och spekulerar sedan friskt om att det är eldningen i fjärrvärmeverk som är den stora föroreningskällan. Det senare utan någon som helst vetenskaplig grund.

Ett par citat för att illustrera tonläget i artikeln:

  • ”De stora och numera välkända PM10 som slits upp när dubbdäck körs på asfalten är både få och relativt harmlösa”.
  • ”Det är inte eldning i kakelugnar och braskaminer på Hornsgatan som är problemet, utan fjärrvärmeverken runt Stockholm och Södertälje som eldas med flis och pellets”.

Collins huvudargument är att bilismen (dubbarna) river upp stora partiklar som är ”relativt harmlösa” och så stora att de flesta människor inte tar skada av dem, medan fjärrvärmeverken producerar farliga, cancerframkallande nanopartiklar.

Collins artikel har satt igång en omfattande korrespondens på nätet mellan olika experter vid universitet och andra institutioner.

De som har allra bäst koll på luftföroreningarna på Hornsgatan och andra Stockholmsgator är Stockholms miljöförvaltning, och där säger man att Collins formuleringar om partiklarna från dubbdäck är ”minst sagt ovetenskapligt grundade”. Inte heller tror de på miljöförvaltningen att fjärrvärmen har någon del i luftföroreningarna på gatunivå.

Låt oss nu använda lite sunt förnuft:

  • Fjärrvärmen i Stockholm, och i andra städer, har inneburit att tusentals enskilda skorstenar ersatts att ett fåtal stora skorstenar på värmeverk. Det har inneburit att mängder av små orenade utsläpp, från ved-, koks-, kol- och oljeeldade pannor, har ersatts av en stor utsläppskälla, där man kunnat installera effektiv rökgasrening med olika typer av filter. Utsläppen har minskat till en bråkdel av tidigare nivåer. Det är, tillsammans med de avloppsreningsverken, huvudkomponenter i den moderna miljövården som gett oss mycket bättre luft och vatten i och kring våra städer.
  • Småskalig teknik är svårare att hantera. Braskaminer och dieselbilar är ett par exempel. Men mycket har gjorts. En modern pelletskamin släpper ut mycket mindre än vad en äldre vedpanna gör.
  • En gata i en storstad är som en kanjon. Dålig luft blir lätt stående mellan husen. Med tät trafik ansamlas avgaser och partiklar som rörs upp från gatan. Vem kan på allvar tro att de höga halterna av partiklar och cancerframkallande ämnen på Hornsgatan på Söder beror på ett par höga fjärrvärmeskorstenar flera kilometer bort, när det passerar tusentals diesel- och bensinbilar på gatan? De högsta partikelhalterna inträffar dessutom under vårvintern då snön är borta och bilarna fortfarande har dubbdäcken på.

Stockholms universitet försöker rätta till sakfelen i Collins artikel, bland annat påståendet att ”nästan hälften av alla cancerframkallande partiklar kommer från vedeldning”. Med en riktig viktning av forskarnas resultat står tvärtom dieseln för 37 procent, ”bakgrunden” för 32 procent och vedeldning för 24 procent. Med bakgrund menas den grundnivå som kommer genom långväga transport. Det kan vara både från Väst- och Östeuropa.

Dieseln är alltså det största cancerproblemet.

Men vi i bioenergibranschen ska inte göra samma misstag som motorjournalisterna och slå ifrån oss. Fjärrvärmeverken har bra rening, men den kan säkert bli ännu bättre. De mindre pannorna och kaminerna släpper ut en hel del otrevliga ämnen, särkilt om de eldas med fuktig ved. Just nu sker ett omfattande arbete inom EU för att skärpa kraven både på mellanstora pannor och mindre pannor och eldstäder. Nya regler har antagits under Ecodesign-direktivet för de små pannorna och kaminerna, och det kan rensa bort dålig utrustning på marknaden. Det måste ske ett ständigt förbättringsarbete, och här har våra tekniker och uppfinnare utmaningar. Vi ska använda biobränslen för att lösa klimatfrågan, men det ska ske utan att vi orsakar andra hälsoproblem.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer