Tillbaka

Igrene ger missvisande information om Siljansringens ”miljövänliga energi”

I Svenska Dagbladet 24 mars (sidan 7 i SvD Näringsliv) kunde man hitta en helsidesannons om en nyemission för bolaget Igrene som borrar efter gas i Siljansringen.

Rubriken för annonssidan är ”Siljansringen kan ge miljövänlig energi”. Det är naturligtvis inte sant. Projektet handlar tvärtom om att borra efter fossil gas, och det borde vi inte ägna oss åt i Sverige. 

Projektet liknar Dala Djupgas som bedrevs under 1980-talet med Vattenfall som delägare. Den gången satsade och förlorade många småsparare pengar på gasäventyret, och nu är det alltså dags igen. Kanske har Igrene bättre kunskap och teknik än Dala Djupgas som borrade torra hål, men man kan vara skeptisk.
Skälet till att man letar gas kring Siljan är att området utgör en gammal nedslagsplats för en meteorit – det största som skett i det område som idag är Europa. I sådana områden finns det särskilda förutsättningar för att gas kan ansamlas.

Igrene skriver att det kan finnas 0,5 – 1 miljard kubikmeter gas, och på sikt kanske mer. Det låter imponerande mycket, men är trots allt en brgränsad mängd. Det motsvarar 0,5 – 1 miljon kubikmeter olja, eller 5 – 10 TWh energi. Det motsvarar i bästa fall användningen av fossil gas, naturgas, i Sverige under ett år. Och fossil gas svarar bara för knappt 3 procent av den svenska energiförbrukningen.

Vad som är mer anmärkningsvärt med annonssidan från Igrene är att man låtsas som om gasen är miljövänlig. Man skriver ingenstans om att det handlar om fossil gas eller naturgas, utan fyndigheten beskrivs som ”metangas av hög kvalitet” och att den påträffade gasen är ”ovanligt ren”.
Det är en vilseledande beskrivning. Metangas från underjorden är detsamma som naturgas, vilket också det är en positiv och vilseledande beteckning. En bättre term är fossil gas. Och den ger vid förbränning fossil koldioxid. Formeln är enkel: CH4 (metan) + 2 O2 => CO2 + 2 H2O. Plus förstås ett energiöverskott, som vi kan utnyttja.

Koldioxiden är den dominerande växthusgasen. Om metanutvinningen ger läckage får vi dessutom ett tillskott av metan till atmosfären, som är den näst viktigaste växthusgasen. Metanet har en cirka 25 gånger så stark växthuseffekt som koldioxid, räknat i ett 100-årsperspektiv.

Man gör alltså klokt i att låta metangasen bli kvar i underjorden, och istället använda biobränslen, som är en del av det naturliga kolkretsloppet, och som det finns gott om i Dalarna.

Om användningen av gasen skriver Igrene så här: ”Eftersom infrastrukturen för längre transporter inte är utbyggd i dagsläget kommer de första användarna av gasen (att) utgöras av lokala och regionala förbrukare. Den lokalt producerade metangasen kan användas för exempelvis elproduktion, värmeenergi för fjärrvärmenätet, fordonsgas och gas för industriella behov”. 

Ingenting nämns om att vi i Sverige beskattar fossila bränslen med koldioxidskatt, som gör att de inte har konkurrenskraft gentemot förnybara bränslen inom uppvärmningssektorn, transportsektorn och stora delar av industrin. Av formuleringen förstår man också att Igrene på sikt vill ha ett gasnät i regionen.
Att börja producera stora mängder fossil gas i Dalarna skulle, om man med lobbyverksamhet lyckas få bättre skattevillkor, kunna leda till att bioenergin slås ut i regionen. Redan idag finns det stora överskott av biobränslen i Dalarna, exempelvis grot vid avverkningar som det inte finns marknad för. Till skillnad från Siljansringens metangas, som kommer att ta slut en dag, kommer Dalarnas bioenergi att finnas tillgänglig under all överblickbar framtid.

Bästa sättet att stoppa klimatäventyr modell Dala Djupgas och Igrene är att införa ett nationellt förbud mot att utvinna fossila bränslen, som naturgas och olja. All olja och gas som pumpas upp kommer att användas och vid förbränningen ge ett tillskott av koldioxid till atmosfären. Att stoppa nyexploatering är det enda helt säkra sättet att minska utsläppen av koldioxid. De Skandinaviska länder skulle kunna gå före och förklara delar av eller hela sina territorier som ”no-go-areas” för utvinning av olja och gas. För Sveriges del skulle det inte vara någon stor uppoffring. Norge kunde börja med att freda sina arktiska områden. Det skulle också innebära stopp för alla idéer om att utvinna olja och gas i skiffer med fracking i Norden.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer