Tillbaka

Frankrike tar över ledartröjan

Frankrike har under de senaste månaderna associerats med begreppet ”gula västar”. Men gult är också färgen för ledartröjan i Tour de France. Nu håller Frankrike på att ta över ledartröjan från Sverige i ett europeiskt energilopp, det som handlar om att göra bensinen mer klimatvänlig och mindre fossil. Frankrike håller på att vända debatten i Europa om etanolen. Sverige hade för några år sedan den odiskutabla täten, men har sjabblat bort den positionen.

Både Sverige och EU har ett ängsligt förhållande till biodrivmedel. Istället för att bejaka de förnybara drivmedlen har man de senaste åren både i politik och massmedia ägnat mycket tid och möda åt att ifrågasätta och misstänkliggöra. Mer sett till begränsningarna än till möjligheterna. Det gäller inte minst etanolen.

Gång på gång stöter man på skribenter och talare som slänger med någon bisats om ”den misslyckade satsningen på etanol”. Det är en ganska vanlig uppfattning också bland experter på området att etanolen, E85, är på väg ut. Det finns inga flexifuelbilar att köpa, och de som redan har dessa bilar tankar till stor del bensin.

I Frankrike är utvecklingen idag den motsatta. Etanol är i ropet som aldrig förr. E10-bensin tar över marknaden från E5-bensin, nätet av E85-mackar växer snabbt, Ford introducerar flexifuelbilar och man kan köpa billiga konverterings-kit för att göra den egna bensinbilen till en flexifuelbil. Försäljningen av E85 var 21 000 kubikmeter i januari, en ökning med 55 procent på ett år, enligt le Monde. Det är exakt tio gånger så mycket E85 som vi sålde i Sverige i januari!

Det liknar den situation vi hade i Sverige omkring 2006. Då utgjorde flexifuelbilarna 25 procent av nybilsförsäljningen. Riksdagen antog pumplagen och tvingade mackägarna att installera E85-pumpar. Kommunerna handlade självklart upp etanolbilar, liksom företagen eftersom de fick reducerat förmånsvärde på flexifuelbilarna. Tyvärr fick vi ingen övergång till högre låginblandning i bensinen, på grund av lobbying från oljebolagen. Men ändå. Vi upplevde en etanolboom. Sverige hade då ledartröjan i Europa.

Men nu är det alltså fransmännen som tagit över. Det finns ett betydande inslag av nationell stolthet i detta. Etanolen tillverkas av egen spannmål eller av egna sockerbetor. Jag läser att i en region, Champagne-Ardenne, används en tredjedel av betorna till etanol. Etanolproduktionen ger inte bara bränsle, utan också proteinfoder som samprodukt.

Vi skulle kunna få en liknande nytändning för etanolen också i Sverige. Förra sommaren skrev vi en debattartikel under rubriken ”Etanolen behöver en nystart”. Ingen av de stora tidningarna ville ha den, utan den publicerades på sajten Altinget. Vi hade förstås tänkt oss att nystarten skulle ske i Sverige, inte i Frankrike.

Vad borde vi göra?

Det första är att snabbt införa E10 också i Sverige. Det ger en förbättrad klimatnytta för alla fordon som körs på bensin och minskar utsläppen av fossil koldioxid med ett par hundra tusen ton i ett slag. Belgien genomförde denna reform över en natt vid förra årsskiftet. Varför Sverige vara sämre?

Den brittiska regeringen har just startat en beslutsprocess för att införa E10-bensin. I USA meddelar energimyndigheten EPA att man tillåter E15 i hela året. Varför ska Sverige bara ha en tredjedel förnybart i bensinen jämfört med Donald Trumps USA?

Det andra är att få igång försäljningen av flexifuelbilar igen. Det kan ske på flera sätt. Man bör införa en särskild bonus inom bonus/malus på samma sätt som för biogasbilar. Man kan ställa krav på att alla laddhybrider ska vara flexifuel. Men framför allt bör man återigen stimulera användningen av flexifuel för företagsbilar. Precis som i Frankrike borde vi konvertera befintliga fordon. Varför inte ett litet stimulansbidrag? Det skulle ge mycket bättre klimatnytta än många andra riktade bidrag, som de bidrag som ges till elcyklar och elbåtar.

Effekten av en nytänd etanolmarknad skulle dels bli att vi behåller och nyttjar nätet av E85-stationer, dels att vi skapar marknad för nyinvesteringar i etanolproduktion. Det finns flera hundra tusen hektar dåligt utnyttjad odlingsmark i Sverige, och potential för en eller ett par till etanolfabriker. Lantmännen Agroetanol i Norrköping har visat att det går att göra svensk etanol med 95-procentig klimatnytta jämfört med bensin. Det borde vi vara stolta över, och vi borde snabbt höja kvoten i reduktionsplikten så att vi gynnar den bästa etanolen, ger plats för E10 och stimulerar produktionen av biobensin.

De stora utvärderingar av svensk klimatpolitik som kommit de senaste dagarna, från Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet, lyfter inte tillräckligt tydligt fram behovet av biodrivmedel, och etanol nämns knappast alls trots att den är ett snabbspår för sänkt klimatpåverkan från trafiken. Alla talar dessa dagar nästan uteslutande om elektrifiering av trafiken.

Vid Fossilfritt Sveriges konferens på Berns i veckan diskuterade en panel vad som ska hända i transportsektorn de närmaste åren. Nästan alla branscher lyfter fram att man behöver biobränslen för sina arbetsmaskiner och transporter. I panelen frågade Jessica Alenius från Bil Sweden vad vi ska göra med alla de 4,8 miljoner bilar som redan rullar på våra vägar, som till stor del går på fossila drivmedel och som till stor del också kommer att finnas kvar 2030. Dieselbilarna kan steg för steg gå över till biodiesel, typ HVO100, men bensinbilarna, som nu säljs i allt större mängd, har inget högblandat alternativ.

Som en extra komplikation har vi att ta hänsyn till EU:s regelverk, som innehåller komponenter som gör det svårt för etanolen och andra biodrivmedel som främst görs av odlade grödor. Men också här kanske vi kan få glädje av att Frankrike tagit på sig den gula ledartröjan i etanol-loppet.

Förresten, har ni funderat på varför ledartröjan är gul i Tour de France, men rosa i Giro di Italia? Färgen kommer i Frankrike från sporttidningen L´Equipes gula papper, och i Italien från det rosa papper som man trycker La Gazzetta dello Sport på.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer