Tillbaka

Får den svenska skogen en chans att bidra med biodrivmedel?

Göteborg Energi invigde igår GoBiGas. Det är ett unikt projekt, och i ett internationellt perspektiv. Avsikten är att visa, i industriell skala, att det går att göra biometan av skogsråvara. Göteborg Energi har med stöd från svenska staten satsat 1,5 miljard på projektet. Det finns ingen garanti för framgång, men förhoppningarna är stora. 

Biometan kan också kallas biogas, men till skillnad från den gängse biogasen tillverkas biogasen vid GoBiGas med hjälp av termisk förgasning vid mycket hög temperatur, över 900 grader. I en vanlig biogasanläggning är temperaturen endera omkring 37 grader (mesofil rötning) eller 55 grader (termofil rötning), och man tar hjälp av mikroorganismer. Vid termisk förgasning handlar det om att hetta upp bränslet utan tillgång till syre – en process som liknar träkolning eller ett gengasaggregat. Den gas som bildas innehåller först en blandning av metan, kolmonoxid, koldioxid och vätgas. Plus lite tjära, svavel och annat. Den måste därför behandlas och renas genom olika processer, och till slut får man en gas som nästan enbart består av metan, och liknar konventionell naturgas. Men till skillnad från naturgasen som är fossil, handlar det här om en förnybar gas, ett biobränsle. Biometanet kan matas in på gasnätet, och det kan användas som fordonsbränsle.

GoBiGas är världens hittills största anläggning för kontinuerlig produktion av biometan. Den arbetar i industriell skala, men är inte en kommersiellt mogen anläggning. Det betonades vid invigningen igår. Med en storlek på 20 megawatt är det en industriell anläggning som kan demonstrera att tekniken fungerar i stor skala. Sedan tidigare finns det en liknande anläggning i Güssing i Österrike. Men den är mindre, den har inte uppgradering till ren metan, och gasen kan därför bara användas för el och värme, inte som fordonsgas.

Än så länge har man inte kunnat köra hela processen vid GoBiGas, men man har genomfört förgasning i flera omgångar. Till sommaren hoppas man kunna ha hela processen igång.

Till en början arbetar man med pellets som råvara. Men efter något år är det meningen att man ska gå över till skogsflis (grot). När anläggningen kommer upp i full produktion ska den kunna ge 160 GWh biogas om året. Det räcker till bränsle för 15 000 bilar. Den restvärme som bildas i anläggningen blir fjärrvärme – cirka 50 GWh per år.

När man kunnat visa att processen fungerar finns det ett underlag för att ta nästa steg. Och det steget blir att bygga en fem gånger så stor anläggning. Tomten för GoBiGas 2 står redo intill GoBiGas 1, och det finns löften om EU-stöd för att gå vidare.

Men osäkerheten kring fortsättningen är stor. För att kunna gå vidare kräver Göteborg Energi att det finns långsiktiga spelregler på plats.
Den svenska regeringen har visserligen uttalat att vi ska ställa om transportsektorn så att vi får en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det uttalandet kom redan 2009. Men sedan dess har mycket lite hänt. Det tog flera år att få till stånd en utredning. Nu har den, FFF-utredningen, lagt sina förslag, men det betyder inte att det kommer att hända stora saker på kort sikt.

Att det kommer att ta ännu mer tid bekräftades av energiministerns närmaste rådgivare Hannes Carl Borg. Utredningen är nu ute på remiss. Efter det kommer regeringen att analysera de synpunkter som kommit in. Det kan först ske framåt sommaren. Sedan kommer valet. Inget kommer sannolikt att hända förrän efter valet. Det förslag om stöd till projekt som GoBiGas (ny biobränsleteknik från skogsråvara eller avfall) som FFF-utredningen lagt kommer inte heller direkt att kunna ligga till grund för framtida stöd, utan måste utredas vidare, förstod man av debatten i Göteborg. Det betyder ytterligare något års väntan på att komma igång. Det finns flera liknande projekt på ritbordet. Men just nu, och sedan flera år tillbaka, står det mesta stilla på grund av osäkerheten om de framtida styrmedlen.

I Finland pågår redan en hel del projekt, och de finska företagen, som Valmet, Fortum, UPM-Kymmene och Neste, samarbetar omkring dem. Sverige håller på att halka efter. GoBiGas innebär att vi ligger i framkant internationellt. Men GoBiGas får inte bli en ensam brinnande fackla i mörkret. De svenska politikerna måste ta de beslut som är nödvändiga, och göra det i närtid, inte efter ytterligare åratal av utredande.

/Kjell

Ps. Passa på att besök GoBiGas under World Bioenergy i Jönköping. Den 4 juni arrangerar vi, tillsammans med Göteborg Energi, ett studiebesök dit och avslutar med en trevlig middag innan vi åker tillbaka till Jönköping.

Vi använder oss av cookies.Läs mer