Tillbaka

Bryssel måste funka trots att flyget är inställt, men det ger oss nordbor underläge

Jag är på väg till Bryssel, för ett viktigt möte. Alla möten i Bryssel är mer eller mindre viktiga. För i Bryssel finns Europamakten. Men om man denna vecka vill åka till Bryssel är det besvärigt. Alla SAS-flyg är inställda. Det gäller säkert också Brussels Airline, Finnair och alla andra. Några enstaka bolag får sina flighter omdirigerade till mindre belgiska flygplatser, som Liege och Charlemagne.

Själv får jag åka via Amsterdam och tillbringa två nätter på hotell för att kunna vara med på en dags möte. De flesta från Finland, Sverige och Danmark som skulle på mitt möte valde att stanna hemma och försöka hänga med via Skype. Också spanjoren backade ur. Man säger att det här kan pågå en månad, innan flygplatsen Zaventem är fullt operationell igen. Terroristerna har orsakat stor skada för EU:s beslutsmaskin. Utöver den direkta tragiska effekten av bombningarna med alla förlorade människoliv.

Beslutsfattandet i Bryssel bygger till stor del på möten. De 28 medlemsstaternas representanter sitter vid samma bord eller i samma sal och för fram sina argument. I slutändan kan det handla om att försöka hitta en formulering eller en beslutspunkt som alla kan skriva under på, eller som man kan rösta om i demokratisk ordning. Ofta blir det en kompromiss som ingen är helt nöjd med, men som de flesta kan leva med.

Själv finns jag bara i utkanten av detta, bland bioenergins lobbyister, vi som försöker skapa bästa möjliga villkor för bioenergibranschen och för ett klokt utnyttjande av denna förnybara energiresurs. Just detta möte handlar om hållbarhetskriterier, om kolbalans och om tillgången på biomassa i Europa.

De närmaste veckorna är avgörande för hur EU kommer att hantera de här frågorna, som är av kritisk betydelse för Svebio och Svebios medlemsföretag. Ja, också för en rad andra företag som har valt att inte vara med i Svebio eller någon annan organisation som kan föra deras talan i Bryssel.

EU-kommissionen kommer senare i år att lägga en rapport om bioenergi. I den rapporten kommer det sannolikt att finnas ett konkret förslag om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Ett regelverk som kan komma att likna det som redan finns för flytande biobränslen. I sämsta fall kan det bli en besvärande byråkratisk ordning som ger nya kostnader för företagen och sämre konkurrenskraft mot annan energi. I bästa fall blir det ett system som vi kan leva med och som ger trovärdighet för våra bränslen.

Hur kommissionen ska ställa sig avgörs i samverkan mellan en rad direktorat: Energi, Klimat, Miljö, Jordbruk och Tillväxt, alla med olika intressen och värderingar. Senare blir det förhandling med parlamentet och rådet. Då kan man påverka den slutliga utformningen, men det är avgörande vilket grundförslag som kommissionen lägger, och som man förhandlar utifrån.

Om du är intresserad av den här frågan, hållbarhetsregler för biobränslen, kan du komma på Svebios Vårmöte 6 april. 

Som en del av förberedelserna har kommissionen lagt ut en så kallad konsultation, där alla berörda – organisationer, företag och enskilda medborgare – kan ge sin syn på bioenergin. Tiden går ut den 10 maj, och man kan hoppas att många svenskar med kunskap om bioenergi deltar i konsultationen.
Tåget går nu, kan man säga. Nu när inte flyget går.

Det är av avgörande betydelse att det nordiska perspektivet kommer fram. Både i konsultationen och i alla möten som hålls i Bryssel under 2016. Det är därför det är så illa att flygen inte går till Bryssel under de närmaste, viktiga vårveckorna.

Den stängda flygplatsen håller inte bara nordborna, svenskar, finländare, danskar och norrmän, borta från Bryssel. Också folk från de baltiska länderna, de Central- och Östeuropeiska länderna, länderna på Balkan och på Iberiska halvön håller sig borta när de inte kan flyga till Bryssel. Detsamma gäller irländarna och italienarna.

Det betyder å andra sidan att de som kan ta tåget till Bryssel, från Beneluxländerna, Tyskland, Frankrike och Storbritanniens mest befolkade delar och huvudstäder, får ett ännu större inflytande. Redan idag finns det en slagsida till förmån för dem som bor i de här länderna. Det märker man på alla möten som hålls. Förutom den relativt stora grupp lobbyister som alltid finns i Bryssel, finns det ett antal konsultföretag och institut som gör mycket underlagsmaterial till kommissionen, och som nästan alltid kommer från de här närbelägna länderna.

För bioenergin och skogsbruket har den här slagsidan i representationen alltid varit ett problem. Synen på skog och skogsbruk skiljer sig markant mellan det skogklädda Norden och den skogfattiga kontinenten.

Det är viktigt att flyget till Bryssel snabbt kommer igång igen i full skala. Inte minst för den europeiska demokratiska processen.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer