Tillbaka

20 procent mindre växthusgaser än 1990

Naturvårdsverket har presenterat preliminära siffror för utsläppen av växthusgaser 2012.

Det är goda nyheter. Utsläppen har minskat med 20 procent sedan 1990. Det ska jämföras med det Kyotomål som Sverige fick, som var + 4 procent (!), och det mål som riksdagen antog – minus 4 procent.

Resultatet är mot den bakgrunden lysande. Men klimatdebatten är nästan död och jag har inte sett någon ledarsida som kommenterat de fina siffrorna.

De stora tidningarna citerar TT, som främst betonar tillfälliga orsaker, som att det regnade mycket 2012 (mycket vattenkraft) och att konjunkturen var svag. När TT skriver om utsläppen från trafiken väljer man att nämna bränslesnålare bilar, men säger samtidigt att trafiken släpper ut mer växthusgaser än 1990. Inget om biodrivmedlen från TT.

Naturvårdsverket skriver i sitt pressmeddelande att utsläppen från trafiken minskade med 4 procent 2012, lyfter fram bränslesnålare bilar men också att andelen biodrivmedel ökat.

Den stora nyheten i siffermaterialet är att vi fått en ny trend i transportsektorn. Förra året var första gången sedan 1993 som utsläppen från vägtrafiken låg under 18 miljoner ton koldioxid. Vägtrafikens utsläpp kulminerade 2007 på 19,9 miljoner ton, men ligger nu på 17,9 miljoner ton – en nedgång med 2 miljoner ton per år. Det var omkring 2007 som biodrivmedlen slog igenom på allvar. Därefter har också energieffektiviseringen i fordonsparken tagit ordentlig fart.

Trafiksektorn har ändå bara inlett den avkarbonisering som redan gjorts i uppvärmningssektorn. Utsläppen från ”lokaler, bostäder och areella näringar” har minskat med 81 procent sedan 1990, från 9,5 miljoner ton till 1,8 miljoner ton. Det är en anmärkningsvärd förvandling, och förklaringen är främst övergång från olja till biobränslen kombinerat med fjärrvärme.
Också utsläppen från avfallshantering och från energiproduktion i industrin har minskad mycket kraftigt. Även här har bioenergibranschen medverkat. Skogsindustrin har ökat användningen av egna biobränslen och soptippar har ersatts av energiutvinning ur avfallet.

Nu tar vi oss an de fossila drivmedlen i trafiken, och de delar industrin som fortfarande använder fossila bränslen. Om vi får rätt politiskt stöd kan det gå ännu snabbare att minska utsläppen med nästa 20 procent.
/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer