Svebios styrelse

Alarik Sandrup, ordförande
Lantmännen Energi
010-556 09 53
E-post

Övriga styrelseledamöter:

Karin Medin
Söderenergi AB
076-803 35 10
E-post

Lena Nordgren
SEKAB BioFuels & Chemicals AB
070-589 64 41
E-post

Åsa Håkansson
Preem
076-0327036
E-post

Jenny Näslund
Lantbrukarnas Riksförbund
E-post

Erik Dotzauer
Stockholm Exergi
070-344 56 62
E-post

Karin Varverud
Energifabriken AB
0142-414 59
E-post

Johan Granath
Ekman & Co AB
070-349 55 27
E-post

Karin Perers
Mellanskog
070-568 08 30
E-post

Peter Sondelius
Stora Enso Bioenergi AB
010-467 87 51
E-post

Gustav Melin, verkställande ledamot/VD
Svebio
070-524 44 00
E-post

Suppleanter:

Per Dahlberg
Falu Energi och Vatten
0702-974975
E-post

Niclas Sigholm
Sigholm Tech
E-post

Johan Böök
Tekniska Verken i Linköping
E-post

Douglas Heilborn
Oxelösunds Hamn
070-3997084
E-post

Jonas Torstensson
E.ON Värme Sverige AB
070-255 14 18
E-post

Johanna Mossberg
RISE
076-876 72 29
E-post

Stefan Rönnqvist
SCA Energy
070-630 69 69
E-post

Henrik Brodin
Södra Skogsenergi AB
E-post

Johanna Lindén
Petro Bio
070-590 95 17
E-post

 

Adjungerade styrelseledamöter:

Branschföreningen Svensk Torv
Pia Holmberg, ordf
019 – 761 42 33
E-post

Svenska Trädbränsleföreningen
Bertil Leijding, ordf
070-666 25 40
E-post

 

PelletsFörbundet
Tomas Isaksson, ordf
076-816 46 34
E-post

Auktoriserad revisor:

Lars Kylberg
PWC
010-212 60 47

Medlemsrevisor:

Lars Larsson
0703-028607
E-post

 

 

 

Suppleant:

Elisabet Beau Berglin
Lantmännen Energi
010-556 10 08
E-post

Valberedningen:

Gunnar Olofsson, sammankallande
Susanne Paulrud, RISE
Kjell Ivarsson, LRF

 

 

Lars Lind, Adesso Bioproducts
Thomas Jonsson, Vattenfall
Ylva Alwarsdotter, Sekab

Vi använder oss av cookies. Läs mer