Lucka 8

Dags för lucka 8 i Svebios julkalender!

P8

Jämfört med 1980 kommer den förnybara elproduktionen 2020 att ha ökat med omkring 85 procent, från 59 TWh i huvudsak vattenkraft för 40 år sedan till 108 TWh i år: vattenkraft, vindkraft och biokraft, samt en liten mängd solkraft.

Biokraften byggdes ut främst mellan 2003 och 2017 som kraftvärme i både fjärrvärmen och i skogsindustrin, med stöd av elcertifikatsystemet, och står nu för omkring 8 procent av den svenska elproduktionen.

Det finns 242 anläggningar som producerar biokraft. Det framgår av tidningen Bioenergis Biokraftkarta, som även fanns som bilaga till nummer 5 av tidningen.

Växjö Energi var först ut. Redan 1980 fick man stöd av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ÖEF, att bygga om sin oljepanna för att elda flis och andra biobränslen. Då var inhemska biobränslen och torv främst en fråga om försörjningsberedskap och att göra sig oberoende av dyr importolja.

VEAB

Sandviksverket. Foto: Växjö Energi

Från 1983 blev det också elproduktion i Växjö. Under 1990-talet byggdes många nya biokraftvärmeverk med statligt investeringsstöd, främst för att göra det möjligt att börja avveckla kärnkraften. Men det var först med elcertifikaten 2003 som investeringarna tog riktigt stor fart.

Växjö blev ledande i världen att satsa fossilfritt och Växjö Energi är nu inne på sitt tredje stora biokraftvärmeverk, Sandvik 3, och stadens fjärrvärme är 100% fossilfri.


Vi använder oss av cookies.Läs mer