Lucka 23

Dags för lucka 23 och vår sista lucka i Svebios julkalender.

P23

När Svebio startade för 40 år sedan var bioenergi ett relativt okänt begrepp. Vedeldning och viss användning av restprodukter i skogsindustrin sågs knappast som en väsentlig del av den svenska energiförsörjningen.

Idag är bioenergin Sveriges största energikälla och står för en stor del av produktionen av värme, en betydande elproduktion, omfattande energitillförsel i industrin och en växande andel av våra transportbränslen.

Det har lett till kraftigt minskade utsläpp av koldioxid i Sverige, minskade importkostnader och många nya jobb runtom i landet. Sverige har blivet ledande i EU när det gäller förnybar energi och minskade utsläpp, som vi berättat om i vår kalender.

Men fortfarande är bioenergin okänd bland många svenskar. Det visar de opinionsmätningar som vår tidning Bioenergi regelbundet gör. Det märkliga är att ju högre utbildning och inkomst man har desto mindre vet man om bioenergins roll i den svenska energiförsörjningen. Storstadsbor vet mindre än glesbygdsbor.

På senare tid har det dessutom tillkommit allt mer ifrågasättande debatt om bioenergin. Man påstår, bland annat från flera miljöorganisationer, att det för klimatet är lika illa att använda biobränslen som att elda kol.

Vår slutsats är att en organisation som Svebio behövs lika mycket idag som för 40 år sedan, för att sprida kunskap om det förnybara alternativet bioenergi. För att upplysa om fakta, delta i debatten och påverka beslutsfattare både i Sverige och i EU som helhet.

Men för att jobba vidare behöver vi bli ännu fler aktiva medlemmar i Svebio.

 

Välkommen i vår förening
och en God jul och Gott Nytt År!

 

Önskar,
Gustav Melin, vd

 

Gustav_Melin_Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer