Kraftvärmens villkor

Här hittar du dokumentationen från Svebios och Energiföretagens seminarium "Kraftvärmens och fjärrvärmens villkor" den 8 maj i Stockholm. Presentationerna går att ladda ned som pdf:er fram till 15 juni 2018. Vänligen kontakta Svebio efter detta datum, 08-441 70 80.

Inledning Kraftvärmeuppropet

  • Lina Enskog Broman, Energiföretagen
  • Karin Medin, Söderenergi
  • Karolina Norbeck, Svebio

Hotbilden mot kraftvärmen
Erik Thornström, Energiföretagen

Effektbalansen i Sverige
Erik Hellström, Svenska Kraftnät

Kraftvärmens roll i energisystemet
Håkan Sköldberg, Profu

Resurstillgång och marknadssituation för biobränslen
Gustav Melin, Svebio

Vattenfall väljer bort turbin i Uppsala
Adrian Berg von Linde, Vattenfall

Funderingar inför investeringsbeslut
Lars Holmquist, Göteborg Energi

Kraftvärme ur ett beredskapsperspektiv
Daniel Lundqvist, Energimyndigheten

Utmaningar för ett mindre fjärrvärmebolag 
Anders Sivers, Falbygdens Energi

Vi använder oss av cookies.Läs mer